ZPF

Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, którego misją jest wspieranie przedsiębiorstw finansowych i budowanie ich kapitału społecznego. Związek skupia blisko sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, instytucje pożyczkowe, podmioty zarządzające informacją gospodarczą oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej i FinTech. Od ponad 20 lat organizacja intensywnie działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży.

ZPF, jako Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, jest aktywnym partnerem społecznym w licznych, kluczowych dla sektora procesach legislacyjnych, tak polskich, jak i europejskich. Do zadań Związku należy także reprezentacja polskich instytucji finansowych w UE jako uczestnik EUROFINAS – European Federation of Finance House Associations.

Związek zrzesza profesjonalne środowisko uczestników sektora finansowego, stanowiąc forum wymiany wiedzy i doświadczeń, a także promując profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@kancelarialebek.pl. Masz także możliwość złożenia wniosku bezpośrednio do Komisji Etyki lub Rzecznika ZPF pod adresem: etyka@zpf.pl.