kancelaria prawna lebek logo

O KANCELARII

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy sp.k. powstała w 2010 roku. Od początku działalności koncentrujemy się na świadczeniu skutecznej i profesjonalnej obsługi prawnej dla przedsiębiorstw.

Klienci są naszą największą wartością i dla nich stale rozwijamy swój potencjał. Doświadczenie zespołu Kancelarii w połączeniu z wiedzą i zaangażowaniem stanowią o jakości naszej pracy.

To, co oferujemy, jest niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Wierzymy, że aktywna współpraca i jak najlepsze wykonywanie powierzonych nam zadań przyczyniają się do sukcesów naszych Klientów.

pointer
Kancelaria prawna lebek wspolnicy

ZESPÓŁ

Radcowie prawni i adwokaci

Aldona Lebek – komplementariusz, radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację sądową ukończyła przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, z kolei aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Doświadczenie zdobywała, prowadząc własną kancelarię, a także współpracując z dużymi śląskimi kancelariami. Specjalizuje się w prawie pracy, procesach gospodarczych oraz prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów. Ma także doskonałe rozeznanie w prawie lotniczym. Osobiście obsługuje m. in. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (międzynarodowy port lotniczy Katowice), Urząd Gminy i Miasta Siewierz, Bank PEKAO S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.


Aleksandra Andrasz – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W trakcie studiów działała w Kole Naukowym „Lege Artis”, a także zdobywała doświadczenie podczas praktyk w Dziale Prawnym Ministerstwa Infrastruktury. W latach 2010 – 2015  pracowała w jednej z czołowych warszawskich kancelarii, gdzie zdobyła doświadczenie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także prawa własności intelektualnej, rodzinnego, spadków, prawa farmaceutycznego, gospodarczego, administracyjnego, karnego. Uczestniczyła w wielu negocjacjach dotyczących kluczowych dla Klientów umów. Ma duże doświadczenie procesowe: występowała przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, jak również organami ścigania. Brała również czynny udział w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie. Włada językiem niemieckim.


Małgorzata Goncik – Jaskólska – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej praktyce zajmuje się obsługą prawną zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych oraz administracyjnych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz urzędami i innymi jednostkami. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Włada językiem angielskim.


Sybilla Jajkiewicz – radca prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kilka lat pracowała w jednej z największych polskich kancelarii, gdzie zdobyła duże doświadczenie w obszarze prawa administracyjnego, gospodarczego i bankowego (z uwzględnieniem aspektów z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej). Obecnie zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prawa administracyjnego, budowlanego, ochrony środowiska, umów i prawa własności intelektualnej. Ma duże doświadczenie w zakresie procesów due diligence oraz inwestycji budowlanych. Włada językiem angielskim.


Karol Kopciuch – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie handlowym i gospodarczym oraz prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów inwestycyjnych oraz sporów gospodarczych. Posiada duże doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców: spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także jednostek samorządu terytorialnego. Występował w wielu postępowaniach sądowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Włada językiem angielskim.


Jakub Latacz – adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw o charakterze odszkodowawczym. Swoje dotychczasowe doświadczenie zbudował na pracy w kancelariach adwokackich i radcowskich o różnych profilach działalności oraz na własnej praktyce. Reprezentuje klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. W szczególności mec. Latacz posiada wysokie kwalifikacje w zakresie wykonywania czynności związanych z obsługą prawną projektów inwestycyjnych, w tym realizowanych przez wielopodmiotowe konsorcja, sporządzania i opiniowania umów, a także udziału w negocjacjach, analizy umów ubezpieczenia podmiotów biorących udział w realizacji inwestycji (w szczególności w zakresie ogólnych warunków ubezpieczenia oraz powiązanych klauzul dodatkowych), identyfikacji i szacowania na płaszczyźnie prawnej ryzyka związanego z inwestycją, analiz danych na podstawie sprawozdania finansowego pod kątem oceny bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w kapitałach. Włada językiem angielskim.


Marcin Majewski – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, szczególnie w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców z branży produkcyjnej, handlowej, transportowej, energetycznej, oświatowej, budowlanej, IT oraz prasowej, a także prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej oraz praktyki procesowej zdobywał prowadząc własną kancelarię oraz współpracując z dużą dolnośląską kancelarią prawną. Włada językiem angielskim


Monika Stasiak-Magryta – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym, bankowym, ochronie danych osobowych oraz szeroko rozumianym prawie ochrony konsumenta. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w sporach sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych. Włada językiem angielskim.

Aplikanci

Anna Kasędra – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwukrotnie otrzymała stypendium rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych studentów. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.Specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, głównie w sprawach z zakresu prawa spółek, prawa gospodarczego i prawa pracy. Włada językiem angielskim.


Łukasz Nowak – aplikant radcowski

Absolwent studiów prawniczych oraz ekonomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych we Wrocławiu, w których głównie zajmował się obsługą prawną spółek handlowych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii (głównie ochronie danych osobowych) oraz prawnej i ekonomicznej sferze stosowania cen transferowych. Interesuje go również tematyka compliance, prawo autorskie i gospodarcze. Włada językiem angielskim.


Krzysztof Rudiuk – aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Interesuje się prawem cywilnym, handlowym, a także zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych. Włada językiem angielskim i włoskim.

Prawnicy

Jan Akimenkow – prawnik

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Odbywa studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Instytucie Prawa Cywilnego. Jego głównym obszarem badawczym jest prawo handlowe. Włada językiem angielskim.


Alicja Budniak – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się głównie prawem cywilnym i rodzinnym. Swoją przyszłość wiąże z zawodem radcy prawnego. Pracę magisterską dotyczącą władzy rodzicielskiej obroniła w Instytucie Historii Państwa i Prawa. Wiedzę zdobytą w trakcie studiów wykorzystywała podczas pracy w dziale sądowym jednej z wrocławskich kancelarii prawnych. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem egzekucyjnym. Włada językiem angielskim.


Kinga Jaksender – prawnik

Studentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją przyszłość zawodową wiąże z zawodem radcy prawnego. Doświadczenie zdobywała, odbywając praktyki oraz staże we wrocławskich kancelariach prawnych. Interesuje się prawem cywilnym oraz gospodarczym. Włada językiem angielskim.


Lucyna Kuźmińska – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletnie doświadczenie zdobywała podczas prac w kancelariach prawnych z Wrocławia. Zajmowała się przede wszystkim sprawami z zakresu postępowania cywilnego. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem sądowym. Włada językiem angielskim.


Bartosz Rojek – prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej kancelarii prawnej w Szczecinie oraz pracując w dziale prawnym spółki o zasięgu międzynarodowym. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym i prawem własności intelektualnej. Swoją przyszłość wiąże z zawodem radcy prawnego. Włada językiem angielskim.


Michał Sokalla – prawnik

Prawnik z bogatym, kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym zebranym w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych. Świadczył kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym dużych spółek prawa handlowego, zapewniając bezpieczeństwo prawne. Ekspert w zakresie szeroko rozumianego ryzyka prawnego, specjalizujący się w zagadnieniach korporacyjnych i tematyce compliance. Zaprojektował i wdrożył system compliance w wiodącej firmie z branży produktów budowlanych i chemii budowlanej. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa konkurencji i ochrony danych osobowych – ukończył certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych w kontekście zmian obowiązujących od 2018 r. Włada językiem angielskim.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Oskar Cisiński – prawnik

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod auspicjami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2013. Członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). Zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych, spółkach giełdowych oraz spółkach będących krajowymi liderami w swoich branżach, w tym szczególnie branży IT, farmaceutycznej, medycznej oraz HoReCa. Posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych, dostosowaniu do nowych zasad europejskiej ochrony danych (RODO) oraz w sporządzaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Kontakt e-mail: iod@kancelarialebek.pl.

pointer
zespol kancelarii prawnej lebek

OFERTA

Obsługa prawna

Oferowana przez Kancelarię obsługa prawna odbywa się na kilku poziomach współpracy:

 • usługi compliance w celu identyfikacji i zarządzania ryzykami prawnymi,
 • bieżące doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • informowanie o nowych regulacjach prawnych istotnych dla przedsiębiorstwa i ich skutkach.

W zakresie realizowanej pomocy prawnej leży szereg dziedzin prawa, w których oferujemy Klientom nasze usługi. Należą do nich w szczególności:

 • prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów,
 • prawo spółek (w tym doradztwo korporacyjne oraz procesy M & A),
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo autorskie i własności przemysłowej,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
 • prawo konkurencji,
 • prawo nieruchomości (w tym budowlane),
 • prawo administracyjne,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo telekomunikacyjne i internetowe,
 • prawo energetyczne,
 • ochrona danych osobowych, w tym kompletne wdrożenia zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Reprezentacja procesowa

Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w mediacjach, sporach sądowych oraz sprawach administracyjnych, we wszystkich instancjach na terenie całego kraju.

Nasze usługi w zakresie zastępstwa procesowego obejmują:

 • analizę stanu faktycznego i prawnego,
 • przygotowanie strategii prowadzenia sprawy,
 • redagowanie i składanie pism procesowych,
 • udział w rozprawach (posiedzeniach),
 • ustalenie zasadności składania środków zaskarżenia.

Dochodzenie roszczeń

Płynność finansowa przedsiębiorstwa niejednokrotnie decyduje o jego przewadze konkurencyjnej na rynku. Poprawa tego wskaźnika najczęściej wiąże się z koniecznością dyscyplinowania kontrahentów w zakresie regulowania zaległych zobowiązań.

Kancelaria ma narzędzia umożliwiające profesjonalne i skuteczne odzyskiwanie należności, z zachowaniem standardów etycznych – bez narażania Klientów na ryzyko zarzutu bezprawnego działania.

Obsługa Klientów instytucjonalnych

Realizacja usług dla Klientów instytucjonalnych (banków, telekomów, ubezpieczalni, firm leasingowych, dostawców mediów itp.) wiąże się z koniecznością wdrożenia odpowiednich procedur oraz rozwiązań teleinformatycznych. Usługi windykacji korporacyjnej, jakie świadczymy, gwarantują naszym Klientom wysoką efektywność i pełne bezpieczeństwo.

Proponujemy nasze wsparcie w następujących obszarach:

 • monitoring i windykacja polubowna
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniach wpadkowych,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reegzekucja,
 • usługi rekomendacyjne,
 • obsługa prawna związana z dochodzeniem roszczeń.
pointer
oferta kancelarii prawnej lebek

KARIERA

Sukces każdej firmy zależy od ludzi, którzy w niej pracują. Im lepsze szanse rozwoju stwarza się pracownikowi, tym większa pewność, że zaangażuje on wszystkie swoje możliwości w dobre wykonywanie zleconych zadań. Dlatego dbamy o godziwe warunki pracy: zapewniamy przejrzyste zasady wynagradzania, promujemy najlepszych pracowników, troszczymy się o ich rozwój zawodowy poprzez odpowiednio skonstruowane systemy motywacyjne oraz szkolenia.

Jeśli chcecie dołączyć do naszego zespołu – piszcie. Szukamy osób, dla których praca jest ważnym (ale nie najważniejszym) elementem życia, chcących się uczyć i czerpać satysfakcję z tego, co robią. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres praca@kancelarialebek.pl z zamieszczoną klauzulą o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawną Lebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanej aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Prawną Lebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Kancelarii Prawnej Lebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Wyrażam także zgodę [jeśli dotyczy] na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/łem w przesłanej aplikacji.”

pointer
kariera w kancelarii prawnej

KONTAKT

*wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000353062, NIP: 8971760700, REGON: 021223465. Kancelaria wskazuje, że do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych służy następujący adres email: iod@kancelarialebek.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych jest zamiar zawarcia umowy, jak również prawnie usprawiedliwiony interes prawny Kancelarii, tj. wykonanie działań w stosunku do potencjalnego klienta lub przedstawiciela potencjalnego klienta Kancelarii w celu obsługi, negocjacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych wskazanych w treści formularza kontaktowego jest: wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) określony powyżej.

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Kancelarią dla realizacji zamiaru zawarcia umowy, jak również realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu prawnego Kancelarii, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom stale współpracującym z Kancelarią przy realizacji w/w celów (m. in. kancelariom prawnym, doradcom podatkowym oraz innym podmiotom niezbędnym do realizacji w/w celów). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy z Kancelarią i przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Kancelaria informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do przeniesienia danych do innego administratora. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Kancelarią. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie tego celu, tj. zamiaru zawarcia umowy.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close