Sektory

Nasza wiedza i doświadczenie mogą być szczególnie przydatne dla przedsiębiorców z branż, z którymi od wielu lat kooperujemy.
Dzięki temu Klient ma pewność, że rozumiemy specyfikę jego działalności gospodarczej, a doradztwo prawne, które oferujemy, jest praktyczne i nastawione na minimalizację ryzyk prawnych.

Automotive

Aktywnie wspomagamy przedsiębiorców z branży automotive, w tym działających w specjalnych strefach ekonomicznych. W ramach oferowanych usług bierzemy pod uwagę nie tylko regulacje krajowe, ale i międzynarodowe uwarunkowania tego rodzaju działalności gospodarczej.

Badania i rozwój

Mamy praktyczne doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców (także międzynarodowych) z branży R&D. Do naszych Klientów zaliczają się duże koncerny audytowe, inżynierskie, technologiczne i doradcze. Znamy specyfikę tworzenia projektów, ich wdrażania i zarządzania/serwisowania.

Budownictwo

Możemy pochwalić się znaczącą ilością dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych. Mamy doświadczenie tak w zakresie obsługi prawnej inwestycji publicznych, jak i komercyjnych na wszystkich etapach realizacji. Braliśmy udział w obsłudze budowy m. in. obiektów sportowych, szpitali oraz zakładów przemysłowych.

E-commerce

Nasi Klienci to m. in. przedsiębiorcy z branży e-commerce. Specyfika tego rodzaju działalności, szczególnie pod kątem świadczenia usług lub sprzedaży towarów konsumentom, wymaga praktycznej znajomości tworzenia regulaminów i polityk, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i praw konsumenta. Nasze duże doświadczenie pozwala na zminimalizowanie ryzyka niekorzystnych rozwiązań prawno-organizacyjnych.

Finanse

Od kilkunastu lat z powodzeniem obsługujemy podmioty z sektora finansowego. Nasza pomoc prawna koncentruje się na reprezentacji procesowej, w tym w zakresie kredytów walutowych, oraz eksperckim doradztwie prawnym z zakresu m. in. prawa bankowego, ochrony danych osobowych oraz AML.

IT i nowoczesne technologie

Ochrona prawna innowacyjnych rozwiązań ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia biznesu teleinformatycznego. Posiadamy praktyczne doświadczenie w problematyce związanej z obsługą przedsiębiorców z branży IT i nowoczesnych technologii tak od strony doradczej, jak i procesowej.

Produkcja i przemysł

Znaczną część naszych Klientów stanowią firmy produkcyjne oraz przemysłowe. Do naszych Klientów należą tak firmy o polskim kapitale, jak i duże koncerny międzynarodowe (m. in. japońskie, amerykańskie, francuskie, belgijskie, włoskie, brytyjskie, czeskie, niemieckie, fińskie). Nasze podejście do obsługi prawnej podmiotów z tego sektora ma charakter przekrojowy i globalny, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na bieżące potrzeby organizacji.

Produkcja rolno-spożywcza

Świadczymy nasze usługi dla znanych producentów z branży rolnej i żywności. Wykonywana obsługa obejmuje tak kwestie cywilistyczne, pracownicze, jak i administracyjne. Znajomość specyfiki branży pozwala nam na elastyczne i kompleksowe wsparcie prawne.

Kolej

Posiadamy doświadczenie odpowiadające potrzebom klientów z sektora kolejowego, tak pod kątem materialnoprawnym, jak i administracyjnoprawnym.