Zrównoważony rozwój

Wierzymy, że nasze doradztwo pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój. Wiemy, że nasi Klienci – poprzez swoją nierzadko bardzo szeroką, międzynarodową działalność - oddziałują na gospodarkę, a poprzez nią na społeczeństwo i świat.

Wykonując usługi dla naszych Klientów, bierzemy pod uwagę wpływ decyzji biznesowych na środowisko naturalne, prawa człowieka i uczciwą konkurencję. Pomagamy Klientom podnosić świadomość w zakresie szans i ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem z prawnego punktu widzenia. Wspieramy ich również w zakresie poszukiwania rozwiązań prawnych mających pozytywny wpływ na środowisko i ludzi.

CSR/ESG

Coraz częściej inwestorzy, podejmując decyzje o kierunku dalszych inwestycji, wybierają te przedsięwzięcia, które opierają się na polityce zrównoważonego rozwoju. Są one bowiem identyfikowane jako bardziej innowacyjne i elastyczne w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Wdrożenie strategii ESG nie tylko buduje wiarygodność firmy, ale i jej renomę jako podmiotu, dla którego pozafinansowe elementy w strukturze zarządzania są równie istotne, co finansowe.

Nasza praktyka obejmuje wsparcie w zakresie raportowania pozafinansowego przedsiębiorstw i jego oceny. W celu zbudowania przewagi konkurencyjnej i zwiększenia wiarygodności przedsiębiorstwa wskazujemy obszary wymagające korekty albo podatne na ryzyka:

  • E (environmental) – współpracujemy z profesjonalistami wdrażającymi rozwiązania wspierające zielony ład i efektywność energetyczną
  • S (social responsibility) – oferujemy wsparcie prawne w zakresie kształtowania relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa (pracownikami, dostawcami, klientami, otoczeniem społecznym), tworząc procedury i polityki kreujące właściwe, zgodne z prawem relacje na każdej z płaszczyzn
  • G (corporate governance) – analizujemy i proponujemy strukturę organizacji, sposób zarządzania, poszanowanie praw udziałowców / akcjonariuszy czy realizację obowiązków informacyjnych tak, aby zapewnić właściwy ład korporacyjny

Najnowsze wpisy z bloga:

Klauzula waloryzacyjna jako środek zabezpieczenia się przedsiębiorców przed inflacją

W dobie szalejącej inflacji trudno jest przewidzieć, jak sytuacja na rynku będzie wyglądać w dłuższej perspektywie czasowej. Przedsiębiorcy stoją zatem przed koniecznością zabezpieczenia się przed spadkiem wartości pieniądza, a tym samym …

Klauzula waloryzacyjna jako środek zabezpieczenia się przedsiębiorców przed inflacją Czytaj więcej »

Nadchodzą zmiany w umowach o pracę

W związku z implementacją unijnych przepisów od sierpnia nastąpią duże zmiany w zakresie umów o pracę, wywołane wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1152 (Dz. Urz. UE …

Nadchodzą zmiany w umowach o pracę Czytaj więcej »

Praca zdalna wkrótce w Kodeksie pracy

7 czerwca br. do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy (druk nr. 2335). Projekt przewiduje dwie duże zmiany w kodeksie – jedną z nich będzie wprowadzenie możliwości monitorowania trzeźwości pracowników …

Praca zdalna wkrótce w Kodeksie pracy Czytaj więcej »