Zrównoważony rozwój

Wierzymy, że nasze doradztwo pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój. Wiemy, że nasi Klienci – poprzez swoją nierzadko bardzo szeroką, międzynarodową działalność - oddziałują na gospodarkę, a poprzez nią na społeczeństwo i świat.

Wykonując usługi dla naszych Klientów, bierzemy pod uwagę wpływ decyzji biznesowych na środowisko naturalne, prawa człowieka i uczciwą konkurencję. Pomagamy Klientom podnosić świadomość w zakresie szans i ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem z prawnego punktu widzenia. Wspieramy ich również w zakresie poszukiwania rozwiązań prawnych mających pozytywny wpływ na środowisko i ludzi.

CSR/ESG

Coraz częściej inwestorzy, podejmując decyzje o kierunku dalszych inwestycji, wybierają te przedsięwzięcia, które opierają się na polityce zrównoważonego rozwoju. Są one bowiem identyfikowane jako bardziej innowacyjne i elastyczne w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Wdrożenie strategii ESG nie tylko buduje wiarygodność firmy, ale i jej renomę jako podmiotu, dla którego pozafinansowe elementy w strukturze zarządzania są równie istotne, co finansowe.

Nasza praktyka obejmuje wsparcie w zakresie raportowania pozafinansowego przedsiębiorstw i jego oceny. W celu zbudowania przewagi konkurencyjnej i zwiększenia wiarygodności przedsiębiorstwa wskazujemy obszary wymagające korekty albo podatne na ryzyka:

  • E (environmental) – współpracujemy z profesjonalistami wdrażającymi rozwiązania wspierające zielony ład i efektywność energetyczną
  • S (social responsibility) – oferujemy wsparcie prawne w zakresie kształtowania relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa (pracownikami, dostawcami, klientami, otoczeniem społecznym), tworząc procedury i polityki kreujące właściwe, zgodne z prawem relacje na każdej z płaszczyzn
  • G (corporate governance) – analizujemy i proponujemy strukturę organizacji, sposób zarządzania, poszanowanie praw udziałowców / akcjonariuszy czy realizację obowiązków informacyjnych tak, aby zapewnić właściwy ład korporacyjny

Najnowsze wpisy z bloga:

Europejski ład dla konsumentów w e-commerce

Dnia 27 listopada 2019 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej uchwaliły dyrektywę  2019/2161 (zwana dalej „dyrektywa Omnibus”). Motywacją dla wprowadzenia dyrektywy było polepszenie egzekwowania i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących …

Europejski ład dla konsumentów w e-commerce Czytaj więcej »

Działalność lombardowa zostanie uregulowana w polskim prawie

Z początkiem kwietnia br. do etapu prac legislacyjnych trafił projekt ustawy regulujący działalności lombardowe (UD 362), w tym m.in. umowy pożyczek lombardowych. Projekt jest przygotowywany wspólnie przez Ministerstwo Finansów i Urząd Ochrony Konkurencji …

Działalność lombardowa zostanie uregulowana w polskim prawie Czytaj więcej »

ESG, czyli nowy standard raportowania

Czym jest ESG ESG (environmental, social and corporate governance) to wskaźniki, w oparciu o które można tworzyć raporty i ratingi pozafinansowe przedsiębiorstw. Ich celem jest dostarczenie przede wszystkim inwestorom …

ESG, czyli nowy standard raportowania Czytaj więcej »