Zrównoważony rozwój

Wierzymy, że nasze doradztwo pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój. Wiemy, że nasi Klienci – poprzez swoją nierzadko bardzo szeroką, międzynarodową działalność - oddziałują na gospodarkę, a poprzez nią na społeczeństwo i świat.

Wykonując usługi dla naszych Klientów, bierzemy pod uwagę wpływ decyzji biznesowych na środowisko naturalne, prawa człowieka i uczciwą konkurencję. Pomagamy Klientom podnosić świadomość w zakresie szans i ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem z prawnego punktu widzenia. Wspieramy ich również w zakresie poszukiwania rozwiązań prawnych mających pozytywny wpływ na środowisko i ludzi.

CSR/ESG

Coraz częściej inwestorzy, podejmując decyzje o kierunku dalszych inwestycji, wybierają te przedsięwzięcia, które opierają się na polityce zrównoważonego rozwoju. Są one bowiem identyfikowane jako bardziej innowacyjne i elastyczne w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Wdrożenie strategii ESG nie tylko buduje wiarygodność firmy, ale i jej renomę jako podmiotu, dla którego pozafinansowe elementy w strukturze zarządzania są równie istotne, co finansowe.

Nasza praktyka obejmuje wsparcie w zakresie raportowania pozafinansowego przedsiębiorstw i jego oceny. W celu zbudowania przewagi konkurencyjnej i zwiększenia wiarygodności przedsiębiorstwa wskazujemy obszary wymagające korekty albo podatne na ryzyka:

  • E (environmental) – współpracujemy z profesjonalistami wdrażającymi rozwiązania wspierające zielony ład i efektywność energetyczną
  • S (social responsibility) – oferujemy wsparcie prawne w zakresie kształtowania relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa (pracownikami, dostawcami, klientami, otoczeniem społecznym), tworząc procedury i polityki kreujące właściwe, zgodne z prawem relacje na każdej z płaszczyzn
  • G (corporate governance) – analizujemy i proponujemy strukturę organizacji, sposób zarządzania, poszanowanie praw udziałowców / akcjonariuszy czy realizację obowiązków informacyjnych tak, aby zapewnić właściwy ład korporacyjny