Prawnicy

O jakości oferty świadczy wiedza i doświadczenie naszych prawników.
Równie istotne jest podejście biznesowe, dzięki czemu nasze doradztwo ma wymiar praktyczny i nastawiony na realizację celów Klienta.

Aldona Lebek

Radca prawny, komplementariusz

 • +48 71 750 70 00
 • a.lebek@kancelarialebek.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację sądową. Posiada wieloletnie, szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów m. in. z sektora samorządowego, lotniczego, budowlanego i bankowego. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, budowlanym, pracy, procesach gospodarczych oraz prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów. Posiada także wieloletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych, wraz z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczyła w obsłudze prawnej dużych projektów inwestycyjnych o wartości przekraczającej 1,5 mld zł.

Anna Kałużna

Radca prawny

 • 71 750 70 00
 • a.kaluzna@kancelarialebek.pl

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych i samorządowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych. Specjalizuje się w prawie umów gospodarczych (m. in. w zakresie robót budowlanych, prac projektowych, nadzorów, usług, dostaw, transakcji nieruchomości). W swojej karierze zawodowej zajmowała się także pełną obsługą prawną gmin i ich jednostek organizacyjnych (szkoły, zakłady budżetowe, GOK, GOZ).

Judyta Kargul

Radca prawny

 • 71 750 70 00
 • j.kargul@kancelarialebek.pl

Absolwentka jednolitych magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z uzyskanym w 2018 roku tytułem magistra. Tytuł zawodowy uzyskała w 2023 roku, po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie procesowym oraz windykacji należności.

 

Agnieszka Krupa

Radca prawny

 • 71 750 70 00
 • a.krupa@kancelarialebek.pl

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po aplikacji sądowej doświadczenie zdobywała, pracując w wydziałach gospodarczych sądów powszechnych, a następnie w  bezpośredniej obsłudze spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. Zajmowała się obsługą prawną międzynarodowych inwestycji deweloperskich, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz budowlanego. Doradzała przy wprowadzaniu nowych usług na rynek i przy optymalizacji podatkowej podmiotów NGO. Posiada doświadczenie w likwidacji szkód majątkowych z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz sądowym dochodzeniu wierzytelności odszkodowawczych od podmiotów rynku ubezpieczeniowego.

Justyna Gogacz

Radca prawny

 • 71 750 70 00
 • j.gogacz@kancelarialebek.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym, prawie gospodarczym oraz w prawie pracy. Posiada dużą praktykę w dochodzeniu roszczeń finansowych i prowadzeniu szkoleń z zakresu windykacji należności, a także wieloletnie  doświadczenie w obsłudze prawnej Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe nabyła, pracując w spółkach zajmujących się masową obsługą wierzytelności oraz w kancelariach prawnych.

dr Szymon Goździk

Radca prawny, specjalista ds. ochrony danych osobowych i compliance

 • +48 798 584 966
 • s.gozdzik@kancelarialebek.pl

Inspektor ochrony danych Kancelarii i Opery Wrocławskiej. Certyfikowany oficer compliance (ACO). Doktor nauk prawnych, który obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność działalności gospodarczej w sektorze transportu kolejowego” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył certyfikowany kurs zarządzania ryzykiem w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych we Wrocławiu oraz na stanowisku inspektora ochrony danych w sieci kin. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych w instytucjach finansowych, w instytucjach kultury, w IT, a także w prawnych aspektach komunikacji elektronicznej, cyberbezpieczeństwa i marketingu. Posiada także doświadczenie w umacnianiu kultury prawnej w przedsiębiorstwie. W Kancelarii świadczy pomoc prawną również w zakresie prawa kolejowego, raportowania pozafinansowego (ESG/CSR) oraz ochrony sygnalistów. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa m. in. w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz bloga „Pociąg do prawa”.

Wojciech Górski

Adwokat

 • +48 690 211 572
 • w.gorski@kancelarialebek.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada bogatą praktykę w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań oraz prawa umów. Doświadczenie zdobywał w jednych z największych kancelarii we Wrocławiu oraz Warszawie, dzięki temu zajmował się również obsługą prawną podmiotów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Świadczy usługi prawne w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, procesów pracowniczych oraz prawa umów. Posiada także doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych oraz compliance.

Łukasz Szczepaniak

Adwokat

 • +48 690 541 007
 • l.szczepaniak@kancelarialebek.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek, transakcji M&A oraz obsługi transakcji związanych z branżą nieruchomościową. Uczestniczy w projektach dotyczących kompleksowej obsługi planowanych inwestycji nieruchomościowych: od zakładania spółek celowych, poprzez przygotowywanie ich wewnętrznego ładu korporacyjnego uwzględniającego interesy wszystkich wspólników (zarówno większościowych jak i mniejszościowych), zapewnienie finansowania, na obsłudze administracyjno-prawnej procesu budowlanego kończąc. Obsługuje procesy nabycia nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych, zapewniając kompleksowy audyt przed transakcyjny czy właściwą wycenę nieruchomości wnoszonej aportem do spółki. Zajmuje się także procesami transformacyjnymi w spółkach i ich obsługą korporacyjną, w tym w zakresie umów inwestycyjnych.

Konrad Wyrębowski

Adwokat

 • +48 534 297 791
 • k.wyrebowski@kancelarialebek.pl

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, w tym o międzynarodowym zakresie działania. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie gospodarczym, IT i e-commerce. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącym doradztwie podmiotom polskim i zagranicznym, w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek i upadłościowego, jak również prowadzeniu sporów sądowych dla podmiotów z sektora budowlanego, branży spożywczej, automotive oraz IT i telekomunikacji. W ramach swojej specjalizacji kompleksowo wspiera klientów przy opracowywaniu, negocjowaniu oraz wykonywaniu kontraktów handlowych, a także doradza przy transakcjach na rynku nieruchomości, w sektorze automotive oraz IP/ IT.

dr Jan Pietrzak

Doradca podatkowy, radca prawny, of counsel

 • +48 71 750 70 00
 • j.pietrzak@kancelarialebek.pl

Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach podatkowych wrocławskich kancelarii oraz międzynarodowych korporacji. W swojej codziennej pracy pomaga w szerokim spektrum problemów, zapewniając bieżące doradztwo podatkowe oraz broniąc interesów podatników w toku kontroli i postępowań podatkowych oraz postępowań sądowoadministracyjnych. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową i dydaktyczną w Wyższej Szkole Prawa.

 

Sebastian Stańko

Radca prawny, of counsel

 • +48 71 750 70 00
 • sekretariat@kancelarialebek.pl

Radca prawny z 15-letnim stażem w zawodzie. W tym czasie tworzył i zarządzał podmiotami rynku finansowego (członek zarządu i prezes TFI, komplementariusz w dużej kancelarii prawnej) oraz organizował obsługę prawną i compliance w międzynarodowej grupie kapitałowej (Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer, Inspektor Nadzoru. Uczestnik wielu projektów dostosowujących do zmian w środowisku prawnym oraz wdrożeń informatycznych.