Prawnicy

O jakości oferty świadczy wiedza i doświadczenie naszych prawników.
Równie istotne jest podejście biznesowe, dzięki czemu nasze doradztwo ma wymiar praktyczny i nastawiony na realizację celów Klienta.

Jakub Artemiuk

Adwokat

 • +48 798 639 684
 • j.artemiuk@kancelarialebek.pl

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz International Business & Trade Summer Law Program w Krakowie, organizowanego przez Catholic University of America, Columbus School of Law i Uniwersytet Jagielloński. Stypendysta programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Strasbourgu. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym, prawie ochrony konsumentów oraz prawie medycznym. Ponadto zajmował się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, prawa bankowego oraz administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii zajmującej się obsługą prawną podmiotów leczniczych, jako prawnik wewnętrzny w wiodącym dolnośląskim koncernie farmaceutycznym, jako członek zespołu dużej kancelarii reprezentującej banki w sporach sądowych z konsumentami oraz prowadząc własną kancelarię adwokacką.

Anna Kałużna

Radca prawny

 • 71 750 70 00
 • a.kaluzna@kancelarialebek.pl

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych i samorządowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych. Specjalizuje się w prawie umów gospodarczych (m. in. w zakresie robót budowlanych, prac projektowych, nadzorów, usług, dostaw, transakcji nieruchomości). W swojej karierze zawodowej zajmowała się także pełną obsługą prawną gmin i ich jednostek organizacyjnych (szkoły, zakłady budżetowe, GOK, GOZ).

Aldona Lebek

Radca prawny

 • 71 750 70 00
 • a.lebek@kancelarialebek.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada wieloletnie, szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów z sektora samorządowego, lotniczego i bankowego. Uczestniczyła m.in. w obsłudze prawnej dużych projektów inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, budowlanym, pracy, procesach gospodarczych oraz prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów.

Szymon Goździk

Specjalista ds. ochrony danych osobowych i compliance

 • 71 750 70 04
 • s.gozdzik@kancelarialebek.pl

Inspektor ochrony danych Kancelarii i Opery Wrocławskiej. Certyfikowany oficer compliance (ACO). Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych we Wrocławiu oraz na stanowisku inspektora ochrony danych w sieci kin. Członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych w instytucjach finansowych oraz w instytucjach kultury, a także w prawnych aspektach komunikacji elektronicznej, bezpieczeństwa IT, marketingu. Posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu audytów oraz w sporządzaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, a także umacnianiu kultury prawnej w przedsiębiorstwie. Interesuje go również prawo kolejowe. Autor licznych publikacji z zakresu prawa m. in w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz bloga „Pociąg do prawa”. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej. W Kancelarii świadczy pomoc prawną także w zakresie ochrony sygnalistów, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wojciech Górski

Aplikant adwokacki

 • +48 690 211 572
 • w.gorski@kancelarialebek.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada bogatą praktykę w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań oraz prawa umów. Doświadczenie zdobywał w jednych z największych kancelarii we Wrocławiu oraz Warszawie, dzięki temu zajmował się również obsługą prawną podmiotów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Świadczy usługi prawne w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, procesów pracowniczych oraz prawa umów. Posiada także doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych oraz compliance.

Karol Kopciuch

Radca prawny

 • +48 71 750 70 00
 • sekretariat@kancelarialebek.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Począwszy od 2019 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, z naciskiem na prawo zobowiązań oraz prawo handlowe i gospodarcze. W obszarze jego zainteresowań znajdują się także wybrane zagadnienia z zakresu prawa rzeczowego oraz administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych zajmujących się obsługą przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek samorządowych. Posiada bogatą praktykę w kompleksowym prowadzeniu postępowań sądowych oraz administracyjnych i administracyjno-sądowych.

Paulina Remlein

Radca prawny

 • +48 798 821 027
 • p.remlein@kancelarialebek.pl

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się kompleksową i bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa kontraktowego, prawa pracy, a także prawa handlowego. Reprezentuje klientów w sporach sądowych. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w jednej z największych kancelarii wrocławskich, gdzie prowadziła bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności z sektora finansowego. Podejmowała również zatrudnienie jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, gdzie pogłębiła praktyczną wiedzę w zakresie cywilnej procedury sądowej oraz tematyki prawa cywilnego materialnego, zapoznając się przy tym z wewnętrznym funkcjonowaniem sądu powszechnego.

Natalia Szajrych-Walczyk

Prawnik

 • 71 750 70 18
 • n.szajrych@kancelarialebek.pl

Ukończyła prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Praktyczne oświadczenie zawodowe zdobywała począwszy od trzeciego roku studiów, pracując we wrocławskich kancelariach. Zajmowała się głównie obsługą prawną przedsiębiorców na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań leży szeroko pojęte prawo spółek i ochrona danych osobowych.

Łukasz Szczepaniak

Aplikant adwokacki

 • +48 690 541 007
 • l.szczepaniak@kancelarialebek.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek, transakcji M&A oraz obsługi transakcji związanych z branżą nieruchomościową. Uczestniczy w projektach dotyczących kompleksowej obsługi planowanych inwestycji nieruchomościowych: od zakładania spółek celowych, poprzez przygotowywanie ich wewnętrznego ładu korporacyjnego uwzględniającego interesy wszystkich wspólników (zarówno większościowych jak i mniejszościowych), zapewnienie finansowania, na obsłudze administracyjno-prawnej procesu budowlanego kończąc. Obsługuje procesy nabycia nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych, zapewniając kompleksowy audyt przed transakcyjny czy właściwą wycenę nieruchomości wnoszonej aportem do spółki. Zajmuje się także procesami transformacyjnymi w spółkach i ich obsługą korporacyjną, w tym w zakresie umów inwestycyjnych.

Marcin Szlacheta

Radca prawny

 • +48 71 750 70 00
 • sekretariat@kancelarialebek.pl

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktykę zawodową rozpoczął od członkostwa w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu, działającej na zasadzie poradnictwa obywatelskiego. Przed uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego, w tym także przed rozpoczęciem odbywania aplikacji radcowskiej, doświadczenie nabywał, współpracując z radcami prawnymi oraz adwokatami w kilku wrocławskich kancelariach (o różnych profilach ogólnych i szczegółowych przedmiotach działalności). Uczestniczył w doradztwie i zastępstwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz instytucji publicznych, w szczególności w obszarze szeroko rozumianego prawa cywilnego materialnego oraz procesowego. Ponadto zajmował się zagadnieniami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kajetan Szymkowiak

Radca prawny

 • +48 71 750 70 00
 • sekretariat@kancelarialebek.pl

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i procesach gospodarczych. Ponadto zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa handlowego, prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył we wrocławskich kancelariach prawnych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze podmiotów z branży rolno-spożywczej, prawie autorskim, jak również reprezentujących podmioty sektora finansowego w sporach sądowych.

Konrad Wyrębowski

Adwokat

 • +48 534 297 791
 • k.wyrebowski@kancelarialebek.pl

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, w tym o międzynarodowym zakresie działania. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie gospodarczym, IT i e-commerce. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącym doradztwie podmiotom polskim i zagranicznym, w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek i upadłościowego, jak również prowadzeniu sporów sądowych dla podmiotów z sektora budowlanego, branży spożywczej, automotive oraz IT i telekomunikacji. W ramach swojej specjalizacji kompleksowo wspiera klientów przy opracowywaniu, negocjowaniu oraz wykonywaniu kontraktów handlowych, a także doradza przy transakcjach na rynku nieruchomości, w sektorze automotive oraz IP/ IT.

Marcel Mazur

Asystent Działu Prawnego

 • +48 71 750 70 16
 • marcel.mazur@kancelarialebek.pl

Student prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Związany z Kancelarią od 2021 roku, obecnie pełni funkcje asystenta Działu Prawnego. Zajmuje się również copywritingiem oraz promocją Kancelarii w mediach społecznościowych. W obszarze jego zawodowych zainteresowań leżą prawa człowieka, międzynarodowe prawo handlowe oraz szeroko pojmowane prawo spółek handlowych.

Najnowsze wpisy z bloga:

JAK ZOBOWIĄZAĆ ZATRUDNIONYCH DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI?

Jednym z kluczowych elementów związanych z ochroną danych osobowych i innych istotnych informacji w przedsiębiorstwie jest zobowiązanie zatrudnionych do zachowania poufności. W praktyce umieszcza się je albo w treściach umów (np. o pracę czy zlecenia), albo przy okazji …

JAK ZOBOWIĄZAĆ ZATRUDNIONYCH DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI? Czytaj więcej »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni w ogniu zmian

Z końcem kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt przygotowywany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), a proponowane w nim zmiany, …

Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni w ogniu zmian Czytaj więcej »

Europejski ład dla konsumentów w e-commerce

Dnia 27 listopada 2019 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej uchwaliły dyrektywę  2019/2161 (zwana dalej „dyrektywa Omnibus”). Motywacją dla wprowadzenia dyrektywy było polepszenie egzekwowania i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących …

Europejski ład dla konsumentów w e-commerce Czytaj więcej »