Pouczenie pracownika o prawie wniesienia odwołania do sądu pracy.

Przepisy kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek pouczania pracowników o możliwości zaskarżania niektórych działań podejmowanych przez pracodawców, które mają wpływ na byt oraz treść łączącego strony stosunku pracy. Stosownie do postanowień …

Pouczenie pracownika o prawie wniesienia odwołania do sądu pracy. Czytaj więcej »