poprzednim wpisie przedstawiliśmy ideę ESG, czyli raportowania pozafinansowego w obszarach środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Ponadto wskazaliśmy, że obowiązki w tym zakresie będą dotyczyły coraz większej liczby podmiotów, w tym przedsiębiorców. W tym wpisie chcemy przybliżyć, jak należy przygotować się do takiego raportowania. Nowe obowiązki nie ograniczają się jedynie do przygotowywania raportu, ale pociągają za sobą dalej idące konsekwencje:

  1. W pierwszej kolejności należy obliczyć ślad węglowy dla danej organizacji, co pozwoli na zidentyfikowanie źródeł emisji. Powoli na rynku pojawiają się metodologie jego wyliczania oraz pierwsze służące temu komercyjne narzędzia.
  2. Następnie należy zaplanować działania redukcyjne, np. poprzez audyt energetyczny przedsiębiorstwa czy zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  3. Kolejnym etapem jest analiza możliwości ograniczenia emisji pośrednich, a więc wybór dostawców o jak najniższym śladzie węglowym.
  4. Na sam koniec należy rozważyć wykorzystanie innych instrumentów: gwarancji pochodzenia towarów z ekologicznych źródeł, zakup energii bezpośrednio od wytwórcy (tzw. umowy cPPA, w ostatnim czasie zainteresowanie tego typu umowami w Polsce znacznie wzrasta, nawet pomimo występowania pewnych barier prawnych narzuconych przez polskiego ustawodawcę), albo nabycie certyfikatów potwierdzających redukcję zanieczyszczeń (tzw. carbon credits oraz carbon offset).