Nowe przepisy wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 91), a także agresja rosyjska na terytorium Ukrainy, mocno zmieniły polski rynek pracy. Przed wieloma firmami pojawiło się w związku z tym wiele wyzwań, także o charakterze prawnym.

Na gruncie prawa pracy kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców dotyczą przede wszystkim legalizacji pobytu. Nasz zespół posiada praktyczne doświadczenie w obsłudze tego typu spraw. Sprawne i bezbłędne przeprowadzenie właściwych procedur ma szczególne znaczenie w przypadku zatrudniania kadry wyższego szczebla.

Co robimy

Podstawowym walorem współpracy z nami jest kompleksowość obsługi w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

 • pomoc przy legalizacji pracy i pobytu obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej, m.in.:
  • uzyskiwanie zezwoleń na pracę i pobyt
  • pomoc w procedurze wizowej
  • rejestrowanie pobytu obywatela UE, obszaru EOG oraz krajów ujętych w treści nowelizacji
  • legalizacja pobytu rodziny cudzoziemca
 • tworzenie umów, porozumień, procedur wewnętrznych, regulaminów
 • przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych dla obcokrajowców będących członkami zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz umów o zakazie konkurencji i pozostałej dokumentacji indywidualnej związanej ze stosunkiem pracy
 • reprezentowanie Klientów w sporach przed organami administracji krajowej w zakresie legalizacji pobytu i pracy oraz organami sądowniczymi w postępowaniach dotyczących stosunku pracy
 • obsługa indywidualna przypadków zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą:
Wojciech Górski – Aplikant adwokacki | Junior Associate

tel. 690 211 572
w.gorski@kancelarialebek.pl