• RODO – dlaczego trzeba dokonać wdrożenia

Rozporządzenie unijne (RODO), rewolucjonizujące podejście do ochrony danych osobowych, zacznie obowiązywać w maju 2018 r. Od 25 maja 2018 r. będzie możliwość nakładania kar finansowych na przedsiębiorców za niedostosowanie się do aktualnych przepisów. W razie kontroli to przedsiębiorca będzie zobowiązany do wykazania, że działa zgodnie z przepisami prawa, a zatem ciężar opracowania i wdrożenia adekwatnych procedur spoczywa na przedsiębiorcy.

 • Jakie sankcje przewidziano za niedostosowanie się do RODO

Za niedostosowanie się do przepisów rozporządzenia kary dla przedsiębiorców mogą sięgać do 20.000.000,00 EUR lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu danego przedsiębiorstwa z roku poprzedniego.

 • Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy

Ocenimy zakres koniecznych czynności i zarekomendujemy, jakie działania podjąć, aby przetwarzanie danych odbywało się bezpiecznie i zgodnie z prawem.Przygotowaliśmy elastyczny zakres usług (m. in. sporządzenie wymaganej dokumentacji, szkolenia, działania audytowe), które możemy z powodzeniem dopasować do Państwa potrzeb.

 • Nasi specjaliści

Osoby tworzące zespół świadczący usługi z zakresu ochrony danych osobowych posiadają uprawnienia auditora wewnętrznego SZBI wg PN-ISO-IEC 27001:2017-06. Ich doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. Umiejętności zawodowe zdobywali w największych kancelariach prawnych w Polsce oraz w firmach specjalizujących się w prowadzeniu autitów bezpieczeństwa zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami ustawy oraz rozporządzeń. Nasi pracownicy prowadzą projekty wdrożeniowe systemu ochrony danych osobowych zgodne z RODO, m. in. w spółkach branży nowych technologii, nieruchomości, budowlanych, sprzedażowych, a także doradzają największym firmom produkcyjnym w Polsce, prowadzącym globalną sprzedaż produktów. Wciąż podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych konferencjach.Referencje są dostępne na życzenie Klienta.

 • Co oferujemy

Nasza pomoc obejmuje kompleksowe przygotowanie przedsiębiorstwa do spełnienia wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych od strony prawnej.

 

 

 

Wykonanie auditu prawnego, którego elementami mogą być:

 
 • inwentaryzacja zbiorów danych osobowych
 • analiza podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w zidentyfikowanych przez audytowane przedsiębiorstwo czynnościach przetwarzania danych
 • weryfikacja istniejącej dokumentacji przetwarzania danych osobowych i dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji
 • weryfikacja podstaw prawnych wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
 • weryfikacja podstaw prawnych prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • weryfikacja umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

Wsparcie prawne

w toku

przygotowania przedsiębiorstwa do RODO, m. in.:

 
 • opracowanie procedury mapowania procesów biznesowych, inwentaryzacja zbiorów danych osobowych, pracownianie procedur, czynności przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie rekomendacji w zakresie realizacji Privacy by Design i by Default;
 • przygotowanie wzoru informacji w trybie art. 15 RODO
 • przygotowanie aneksów umów powierzenia
 • przygotowanie pytań kontrolnych dla procesorów

 

 

Szkolenie pracowników mających dostęp do przetwarzania danych osobowych

 

 • w ramach szkolenia pracownicy zostaną wyposażeni w wiedzę praktyczną i umiejętności z zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO); agenda szkolenia zostanie dostosowana do potrzeby przedsiębiorstwa