Ministerstwo Finansów w wydanym komunikacie wskazało, że w ostatnich latach kontrole skarbowe skupiały się głównie na podatku VAT. Działania zmierzające do zapobiegania wyłudzania VAT będą cały czas prowadzone, ale rozkład zasobów i aktywności kontrolnych zostanie częściowo przesunięty w stronę podatku dochodowego, a w szczególności cen transferowych.

Aż 170 kontroli w zakresie cen transferowych rozpoczęło się w pierwszym półroczu 2016 roku, a informacje o kolejnych 230 podatnikach są weryfikowane i wkrótce również mogą przerodzić się w kontrole.

Zgodnie z komunikatem powiększane są kadry urzędników kontrolujących ceny transferowe, np. zespół w warszawskim Urząd Kontroli Skarbowej zajmujący się cenami transferowymi został powiększony o 20 etatów.

Kontrole cen transferowych są w pierwszej kolejności skierowane do dużych podmiotów, których obroty przekraczają 1 mld zł, gdyż przynoszą one ok 30%-40% przychodów podatkowych, a stanowią jedynie 0,3% liczby zarejestrowanych podatników. Kontrole będą prowadzone nie rzadziej niż raz na pięć lat, a organy skarbowe będą nieustannie rozbudowywać kadrę ekspertów, inspektorów i komisarzy skarbowych, którzy będą w stanie skutecznie i sprawnie prowadzić kontrole cen transferowych.

Na gruncie powyższego istotne jest odpowiednie przygotowanie się do nagłego, ale już nie tak niespodziewanego pojawienia się inspektorów podatkowych – dokumentacja cen transferowych, najlepiej z uzasadnieniem rynkowości rozliczeń, to w tej chwili podstawa bezpiecznego podatkowo funkcjonowania podmiotów powiązanych.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.