Projekt zmian planowanych przez Ministerstwo Finansów w ustawie o PIT przewiduje pełne oskładkowanie ZUS-em komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych, począwszy od stycznia 2023 r.

Przypomnijmy, że w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu wielu przedsiębiorców, optymalizując swoją działalność, zakładało spółki komandytowo-akcyjne jako atrakcyjne w związku brakiem obowiązku opłacania ZUS, w szczególności składki zdrowotnej, której wysokość została powiązana z dochodami.

Tym samym na gruncie proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian komplementariusze będą traktowani jak przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jeśli zmiany przepisów wejdą w życie, prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej zrówna się pod względem podatkowym i w zakresie składek na ZUS ze spółką komandytową. Należy tutaj nadmienić, że w praktyce spółka komandytowa będzie zdecydowanie tańszym i prostszym sposobem prowadzenia działalności. Należy bowiem pamiętać o szeregu obowiązków formalnych, jakie ciążą na spółce komandytowo-akcyjnej (przede wszystkim w zakresie dematerializacji akcji i rejestru akcjonariuszy).