W dniu 8 czerwca 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej, która wprowadzi do polskich przepisów podatkowych klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia, czyli w pierwszej połowie lipca 2016 roku. Jej celem jest walka z „agresywną optymalizacją podatkową”.

Klauzula ma być narzędziem pozwalającym organom podatkowym podważać legalne działania podatników, jeśli uzna, że związane z nimi czynności zostały dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, a sposób działania był sztuczny. Sztuczny, czyli taki, którego podatnik działający w sposób rozsądny by nie podjął, a jego wyłącznym celem było uniknięcie opodatkowania. Klauzula będzie mogła być stosowana w przypadkach, gdy korzyść związana z próbą uniknięcia podatku przekroczy 100 tys. zł w danym roku podatkowym. Będzie dotyczyła wszystkich podatków z wyjątkiem VAT.

Podatnik będzie mógł wykupić u Ministra Finansów tzw. opinię zabezpieczającą. W takiej opinii fiskus wskaże, czy działanie, które podatnik planuje, nie jest unikaniem opodatkowania. Jeśli fiskus uzna, że nie, nie będzie już mógł użyć w tej sprawie klauzuli przeciwko podatnikowi. Niestety ustawodawca przewidział bardzo wysoki koszt sporządzenia takowej opinii – 20 000 zł. Zapewne znacząco ograniczy to ilość wniosków o wydanie opinii.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy.

Należy zatem zwrócić uwagę na to, żeby w planowanych działaniach biznesowych położyć jeszcze większy nacisk na badanie konsekwencji podatkowych. Pozwoli to na obniżenie ryzyka podatkowego związanego z uznaniem, że planowane działania noszą znamiona sztucznych działań nakierowanych wyłącznie na obniżenie obciążeń podatkowych. Służymy Państwu naszym wsparciem w powyższym zakresie.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.