kancelaria prawna lebek logo

O KANCELARII

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy sp.k. powstała w 2010 roku. Od początku działalności koncentrujemy się na świadczeniu skutecznej i profesjonalnej obsługi prawnej oraz podatkowej dla przedsiębiorstw.

Klienci są naszą największą wartością i dla nich stale rozwijamy swój potencjał. Doświadczenie zespołu Kancelarii w połączeniu z wiedzą i zaangażowaniem stanowią o jakości naszej pracy.

To, co oferujemy, jest w naszej ocenie niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Niezależnie od tego, czy naszym Klientem jest duża spółka giełdowa czy niewielki przedsiębiorca, ukierunkowujemy działania na jak najlepsze wykonanie zleconego zadania.

pointer
Kancelaria prawna lebek wspolnicy

ZESPÓŁ

Radcowie prawni i adwokaci

Aldona Lebek – komplementariusz, radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację sądową ukończyła przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, z kolei aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Doświadczenie zdobywała, prowadząc własną kancelarię, a także współpracując z dużymi śląskimi kancelariami. Specjalizuje się w prawie pracy, procesach gospodarczych oraz prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów. Ma także doskonałe rozeznanie w prawie lotniczym. Osobiście obsługuje m. in. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (międzynarodowy port lotniczy Katowice), Urząd Gminy i Miasta Siewierz, Bank PEKAO S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.


Michał Caliński – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Specjalista od funduszy unijnych, zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Spójności jak i Społecznego. Umiejętności zawodowe zdobywał w wiodącej wrocławskiej kancelarii, świadcząc usługi m. in. na rzecz znaczących dolnośląskich producentów audiowizualnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa bankowego, problematyki zabezpieczania wierzytelności oraz obrotu wierzytelnościami. Specjalizuje się także w obsłudze procesów sądowych, w tym nadzorze nad czynnościami postępowania sądowego i analizie dokumentacji procesowej. Włada językiem angielskim.


Małgorzata Goncik – Jaskólska – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej praktyce zajmuje się obsługą prawną zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych oraz administracyjnych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz urzędami i innymi jednostkami. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Włada językiem angielskim.


Sybilla Jajkiewicz – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilka lat pracowała w jednej z największych polskich kancelarii, gdzie zdobyła duże doświadczenie w obszarze prawa gospodarczego i bankowego, z uwzględnieniem aspektów z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, począwszy od procedury cywilnej, zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym, po sporządzanie umów. Interesuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego oraz sądowo – administracyjnego. Włada językiem angielskim.


Jakub Latacz – adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw o charakterze odszkodowawczym. Swoje dotychczasowe doświadczenie zbudował na pracy w kancelariach adwokackich i radcowskich o różnych profilach działalności oraz na własnej praktyce. Reprezentuje klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Włada językiem angielskim.


Radosław Osieleniec – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończył studia prawnicze i administratywistyczne. Ekspert z zakresu postępowania egzekucyjnego i procedury cywilnej. Ukończył aplikację komorniczą przy Wrocławskiej Izbie Komorniczej, były asesor komorniczy. W marcu 2017 złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Interesuje się głównie prawem cywilnym, procedurą cywilną, prawem bankowym oraz podatkiem VAT w obrocie nieruchomościami. Współpracował z wieloma kancelariami krajowymi i zagranicznymi. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Włada językiem angielskim.


Edyta Ratyńska – Eichler – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na tymże Wydziale. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce, jak również w polskiej spółce Skarbu Państwa. W latach 2002 – 2013 pracowała w dziale prawnym dużej spółki akcyjnej z branży szkoleniowej i IT.  Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, a także prawie zobowiązań, prawie własności intelektualnej i prowadzeniu postępowań sądowych. Reprezentuje podmioty publiczne i prywatne w obszarze prawa zamówień publicznych oraz w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Włada językiem angielskim.


Monika Stasiak-Magryta – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym, bankowym, ochronie danych osobowych oraz szeroko rozumianym prawie ochrony konsumenta. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w sporach sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych. Włada językiem angielskim.


Paulina Traczyk – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów, pracując w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych. Interesują ją przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. Włada językiem angielskim.


Doradcy podatkowi

Zbigniew Kozioł – doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo gospodarcze i handlowe” (Uniwersytet Łódzki) oraz „Szacowanie nieruchomości” (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Wieloletni pracownik organów kontroli skarbowej na stanowisku inspektora kontroli skarbowej (w wielorakich wydziałach kontroli), jak i na stanowiskach kierowniczych. Pracował także w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumentów. Uczestnik międzyresortowych zespołów kontrolnych (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Prowadził liczne szkolenia wewnętrzne, również dla podmiotów i instytucji zewnętrznych (m.in. dla Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i kontrolnych, podatku akcyzowym, podatku VAT, podatkach dochodowych i lokalnych. Włada językiem rosyjskim i angielskim.


Michał Zdyb – doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m. in. w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze, w szczególności dla branży medycznej oraz edukacyjnej. Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały np. wdrożenie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzację działalności pod kątem optymalizacji podatkowej oraz optymalizację podatkową procesów dystrybucyjnych i promocyjnych. Jest autorem nowatorskiego rozwiązania umożliwiającego odzyskanie podatku VAT przez spółdzielnie mieszkaniowe. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Jest również doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego (przeprowadził ponad 50 szkoleń podatkowych) oraz wykładowcą akademickim (m. in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zjawiska nabywania korzyści umownych – treaty shopping. Włada językiem angielskim.


Aplikanci

Maciej Arczyński – aplikant radcowski

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Interesuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, które wiąże się z obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz indywidualnych przedsiębiorców. Praktykę w zakresie obsługi prawnej oraz stosowania prawa zdobywał, pracując w dużej dolnośląskiej kancelarii prawnej oraz w jednym z polskich banków. Włada językiem angielskim.


Angelika Ciura – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Pracę magisterską pt. „Mechanizmy oraz struktury gospodarki rynkowej” obroniła w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego. Interesuje się szeroko rozumianym prawem gospodarczym. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych w Opolu, w których zajmowała się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym obsługą prawną spółek prawa handlowego. Posiada również doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz przygotowywania i opiniowania umów cywilnoprawnych. Włada językiem angielskim.


Aleksandra Golba – aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W trakcie studiów działała w Kole Naukowym „Lege Artis”, a także zdobywała doświadczenie podczas praktyk w Dziale Prawnym Ministerstwa Infrastruktury. W latach 2010 – 2015  pracowała w jednej z czołowych warszawskich kancelarii, gdzie zdobyła doświadczenie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także prawa własności intelektualnej, rodzinnego, spadków, prawa farmaceutycznego, gospodarczego, administracyjnego, karnego. Uczestniczyła w negocjacjach dotyczących kluczowych dla Klientów umów. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej miała okazję wielokrotnie występować z upoważnienia pełnomocników przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, jak również organami ścigania. Brała również czynny udział w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie. Udzielała się społecznie w Referacie Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackie w Warszawie. Włada językiem niemieckim.


Anna Kasędra – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwukrotnie otrzymała stypendium rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych studentów. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.Specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, głównie w sprawach z zakresu prawa spółek, prawa gospodarczego i prawa pracy. Włada językiem angielskim.


Justyna Koźmińska – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała, łącząc naukę w trakcie studiów z pracą w kancelarii radców prawnych we Wrocławiu oraz odbywając praktykę w Sądzie Rejonowym. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem egzekucyjnym. Włada językiem angielskim.


Krzysztof Maślanka – aplikant notarialny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywa aplikację notarialną w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w jednej z największych, dolnośląskich kancelarii jako prawnik, gdzie współpracował przy obsłudze prawnej jednego z czołowych polskich banków. Specjalizuje się w prawie bankowym, gospodarczym oraz prawie umów. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem sądowym. Włada językiem angielskim.


Paulina Mielczarek – aplikant adwokacki

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii oraz na Uniwersytecie Cypryjskim, gdzie zgłębiła wiedzę na temat prawa europejskiego i międzynarodowego. Odbyła również staż w kancelarii adwokackiej w Lizbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów, pracując w renomowanej łódzkiej kancelarii prawniczej obsługującej zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Odbyła również praktykę w sądzie rejonowym oraz w kancelarii notarialnej. Jej zainteresowania zawodowe związane są przede wszystkim z prawem handlowym i gospodarczym oraz prawem cywilnym. Włada językiem angielskim, uczy się języka portugalskiego.


Joanna Wołosz – aplikant adwokacki

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego z języka francuskiego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się prawem cywilnym i gospodarczym, w szczególności obsługą prawną spółek prawa handlowego. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Włada językiem angielskim i francuskim.


.

Prawnicy

Alicja Budniak – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się głównie prawem cywilnym i rodzinnym. Swoją przyszłość wiąże z zawodem radcy prawnego. Pracę magisterską dotyczącą władzy rodzicielskiej obroniła w Instytucie Historii Państwa i Prawa. Wiedzę zdobytą w trakcie studiów wykorzystywała podczas pracy w dziale sądowym jednej z wrocławskich kancelarii prawnych. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem egzekucyjnym. Włada językiem angielskim.


Kinga Jaksender – prawnik

Studentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją przyszłość zawodową wiąże z zawodem radcy prawnego. Doświadczenie zdobywała, odbywając praktyki oraz staże we wrocławskich kancelariach prawnych. Interesuje się prawem cywilnym oraz gospodarczym. Włada językiem angielskim.


Lucyna Kuźmińska – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletnie doświadczenie zdobywała podczas prac w kancelariach prawnych z Wrocławia. Zajmowała się przede wszystkim sprawami z zakresu postępowania cywilnego. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem sądowym. Włada językiem angielskim.


Beata Małek – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoją karierę rozpoczynała od pracy w dziale obsługi przedsiębiorców w jednej z największych kancelarii w województwie dolnośląskim. W latach 2014-2015 r. pracowała w dziale prawnym wiodącej na krajowym rynku spółce świadczącej usługi prawne i księgowe. Doświadczenie zdobywała również w firmach świadczących usługi dla podmiotów prowadzących działalność na rynku elektronicznym (e-commerce), a także pracując jako audytor przy weryfikacji wymogów bezpieczeństwa dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach m.in. z zakresu prawa antymonopolowego. Włada językiem angielskim.


Adrianna Nadybska – prawnik

Studentka prawa w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Swoją przyszłość wiąże z zawodem prokuratora. Interesuje się prawem karnym oraz prawem pracy. Doświadczenie zdobywała m.in. podczas praktyk w jednej z wrocławskich kancelarii, gdzie zajmowała się doradztwem z zakresu prawa pracy. W Kancelarii zajmuje stanowisko asystentki prawnika do spraw na etapie sądowym. Włada językiem niemieckim i niderlandzkim.


Iwona Płokita – prawnik

Studentka ostatniego roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seminarzystka w Katedrze Postępowania Cywilnego, gdzie będzie bronić pracy magisterskiej o Europejskim Postępowaniu Nakazowym. Interesuje się głównie europejskim postępowaniem cywilnym, prawem prywatnym międzynarodowym i prawem karnym w zakresie stalkingu. Doświadczenie zdobywała, łącząc naukę i pracę w kancelariach prawnych. Włada językiem niemieckim.


Bartosz Rojek – prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej w Szczecinie oraz pracując w dziale prawnym spółki o zasięgu międzynarodowym. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym i prawem własności intelektualnej. Swoją przyszłość wiąże z zawodem radcy prawnego.


Jakub Skibiński – prawnik

Student studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zdobywał m.in. podczas praktyk w zielonogórskiej kancelarii, gdzie brał udział w prowadzeniu spraw z zakresu dochodzenia wierzytelności oraz roszczeń ubezpieczeniowych. Praktykę odbywał również w kancelarii komorniczej, nabywając tym samym doświadczenie w zakresie egzekucji należności. Interesuje się prawem samorządu terytorialnego i właśnie tej dziedzinie prawa zamierza poświęcić swoją pracę magisterską. Włada językiem angielskim.


Maria Tsima – prawnik

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa oraz ekonomii Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie doktorantka Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych w Katedrze Prawa Finansowego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na prawie podatkowym. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem egzekucyjnym. Włada językiem angielskim.


 

Michał Zasada – prawnik

Student prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seminarzysta w Katedrze Prawa Finansowego. Obecnie przygotowuje pracę magisterską na temat nadzoru nad systemem bankowym i jego efektywności. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii notarialnej oraz w banku. Interesuje się prawem bankowym, finansami publicznymi i prawem podatkowym. Po studiach chciałby ukończyć aplikację radcowską. Włada językiem angielskim.

pointer
zespol kancelarii prawnej lebek

OFERTA

Obsługa prawna i podatkowa

Oferowana przez Kancelarię obsługa prawna odbywa się na kilku poziomach współpracy:

 • due diligence w celu identyfikacji ryzyk i potrzeb prawnych,
 • bieżące doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • informowanie o nowych regulacjach prawnych istotnych dla przedsiębiorstwa i ich skutkach.

W zakresie realizowanej pomocy prawnej leży szereg dziedzin prawa, w których oferujemy Klientom nasze usługi. Należą do nich w szczególności:

 • prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów,
 • prawo spółek (w tym doradztwo korporacyjne oraz procesy M & A),
 • prawo podatkowe (w tym optymalizacja podatkowa działalności gospodarczej),
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo autorskie i własności przemysłowej,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo upadłościowe,
 • prawo konkurencji,
 • prawo rynku kapitałowego,
 • prawo nieruchomości (w tym budowlane),
 • prawo administracyjne,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo telekomunikacyjne i internetowe,
 • prawo farmaceutyczne,
 • prawo energetyczne,
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo karne gospodarcze.

Reprezentacja procesowa

Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w mediacjach, sporach sądowych oraz sprawach administracyjnych, we wszystkich instancjach na terenie całego kraju.

Nasze usługi w zakresie zastępstwa procesowego obejmują:

 • analizę stanu faktycznego i prawnego,
 • przygotowanie strategii prowadzenia sprawy,
 • redagowanie i składanie pism procesowych,
 • udział w rozprawach (posiedzeniach),
 • ustalenie zasadności składania środków zaskarżenia.

Dochodzenie roszczeń

Płynność finansowa przedsiębiorstwa niejednokrotnie decyduje o jego przewadze konkurencyjnej na rynku. Poprawa tego wskaźnika najczęściej wiąże się z koniecznością dyscyplinowania kontrahentów w zakresie regulowania zaległych zobowiązań.

Kancelaria ma narzędzia umożliwiające profesjonalne i skuteczne odzyskiwanie należności,
z zachowaniem standardów etycznych – bez narażania Klientów na ryzyko zarzutu bezprawnego działania. Należą do nich:

 • zespół zawodowych negocjatorów (call center), wspartych strukturami terenowymi,
 • aplikacja bazodanowa planująca uporządkowany ciąg czynności windykacyjnych,
 • system ocen skuteczności komorników.

Obsługa Klientów instytucjonalnych

Realizacja usług dla Klientów instytucjonalnych (banków, telekomów, ubezpieczalni, firm leasingowych, dostawców mediów itp.) wiąże się z koniecznością wdrożenia odpowiednich procedur oraz rozwiązań teleinformatycznych. Usługi windykacji korporacyjnej, jakie świadczymy, gwarantują naszym Klientom wysoką efektywność i pełne bezpieczeństwo.

Proponujemy nasze wsparcie w następujących obszarach:

 • monitoring i windykacja polubowna
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniach wpadkowych,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reegzekucja,
 • usługi rekomendacyjne,
 • obsługa prawna związana z dochodzeniem roszczeń.
pointer
oferta kancelarii prawnej lebek

KARIERA

Sukces każdej firmy zależy od ludzi, którzy w niej pracują. Im lepsze szanse rozwoju stwarza się pracownikowi, tym większa pewność, że zaangażuje on wszystkie swoje możliwości w dobre wykonywanie zleconych zadań. Dlatego dbamy o godziwe warunki pracy: zapewniamy przejrzyste zasady wynagradzania, promujemy najlepszych pracowników, troszczymy się o ich rozwój zawodowy poprzez odpowiednio skonstruowane systemy motywacyjne oraz szkolenia.

Jeśli chcecie dołączyć do naszego zespołu – piszcie. Szukamy osób, dla których praca jest ważnym (ale nie najważniejszym) elementem życia, chcących się uczyć i czerpać satysfakcję z tego, co robią. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres praca@kancelarialebek.pl.

pointer
kariera w kancelarii prawnej

KONTAKT

*wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe