Nasi ludzie są tym, co nas wyróżnia.

Nasza strategia to przede wszystkim rozumienie biznesu. Tworzymy optymalne, kompletne i czytelne rozwiązania.
Angażujemy się w przedsięwzięcia naszych Klientów, aby osiągali swoje cele w sposób skuteczny i bezpieczny.

Dzięki nam prawo staje się proste.

Najnowsze wpisy z bloga:

Kilka informacji o zmianach wywołanych rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 7 stycznia 2022 r.

7 stycznia 2022 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28), zwane dalej: rozporządzeniem, które jeszcze bardziej skomplikowało proces rozliczania list płac.

Zmiany w e-commerce oraz handlu z przedsiębiorcami od stycznia 2021 r.

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących realizacji umów handlowych z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Nowe przepisy w pewnych okolicznościach gwarantują takim podmiotom prawa …

Zmiany w e-commerce oraz handlu z przedsiębiorcami od stycznia 2021 r. Czytaj więcej »

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy …

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło Czytaj więcej »