kancelaria prawna lebek logo

O KANCELARII

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy sp.k. powstała w 2010 roku. Od początku działalności koncentrujemy się na świadczeniu skutecznej i profesjonalnej obsługi prawnej oraz podatkowej dla przedsiębiorstw.

Klienci są naszą największą wartością i dla nich stale rozwijamy swój potencjał. Doświadczenie zespołu Kancelarii w połączeniu z wiedzą i zaangażowaniem stanowią o jakości naszej pracy.

To, co oferujemy, jest w naszej ocenie niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Niezależnie od tego, czy naszym Klientem jest duża spółka giełdowa czy niewielki przedsiębiorca, ukierunkowujemy działania na jak najlepsze wykonanie zleconego zadania.

pointer
Kancelaria prawna lebek wspolnicy

ZESPÓŁ

Za sukcesem Kancelarii stoi kapitał ludzki. Pracownicy i współpracownicy to nasze największe osiągnięcie. Ich umiejętności, zaangażowanie w każdy powierzony projekt i kreatywność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań przesądzają o naszej skuteczności.

Radcowie prawni i adwokaci

Aldona Lebek – komplementariusz, radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację sądową ukończyła przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, z kolei aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Doświadczenie zdobywała, prowadząc własną kancelarię, a także współpracując z dużymi śląskimi kancelariami. Specjalizuje się w prawie pracy, procesach gospodarczych oraz prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów. Ma także doskonałe rozeznanie w prawie lotniczym. Osobiście obsługuje m. in. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (międzynarodowy port lotniczy Katowice), Urząd Gminy i Miasta Siewierz, Bank PEKAO S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.


Michał Caliński – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Specjalista od funduszy unijnych, zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Spójności jak i Społecznego. Umiejętności zawodowe zdobywał w wiodącej wrocławskiej kancelarii, świadcząc usługi m. in. na rzecz znaczących dolnośląskich producentów audiowizualnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa bankowego, problematyki zabezpieczania wierzytelności oraz obrotu wierzytelnościami. Specjalizuje się także w obsłudze procesów sądowych, w tym nadzorze nad czynnościami postępowania sądowego i analizie dokumentacji procesowej. Włada językiem angielskim.


Małgorzata Frątczak – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zdobywała w kancelarii adwokackiej Criminal Defence Milton Keynes Solicitors w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu doskonale poznała pracę w środowisku międzynarodowym. Obecnie zajmuje się szeroko rozumianymi aspektami prawa cywilnego, w szczególności w zakresie prawa rzeczowego i zobowiązań, oraz bankowego. Włada językiem angielskim.


Małgorzata Goncik – Jaskólska – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej praktyce zajmuje się obsługą prawną zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych oraz administracyjnych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz urzędami i innymi jednostkami. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Włada językiem angielskim.


Rafał Grabka – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował z wieloma znanymi kancelariami prawnymi, m. in. Malinowski, Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p. z Warszawy. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa handlowego, pracy, karnego i administracyjnego. Obsługuje zagadnienia z zakresu prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjnego. Posiada duże doświadczenie procesowe. Włada językiem angielskim i niemieckim.


Sybilla Jajkiewicz – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilka lat pracowała w jednej z największych polskich kancelarii, gdzie zdobyła duże doświadczenie w obszarze prawa gospodarczego i bankowego, z uwzględnieniem aspektów z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, począwszy od procedury cywilnej, zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym, po sporządzanie umów. Interesuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego oraz sądowo – administracyjnego. Włada językiem angielskim.


Marcin Majewski – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, szczególnie w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców, a także prawie własności intelektualnej. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej oraz praktyki procesowej zdobywał, prowadząc własną kancelarię oraz współpracując z dużą dolnośląską kancelarią prawną. Włada językiem angielskim.


Michał Piwoński – adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował także międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz prawo brytyjskie w Centrum Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Skarbu Państwa (Departament Zastępstwa Procesowego), gdzie reprezentował Ministra Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych, w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych), gdzie zajmował się obsługą transakcji z zakresu szeroko rozumianego rynku IT (podpis elektroniczny, aukcje i licytacje elektroniczne, faktura elektroniczna, wdrażanie systemów IT itp.), a także współpracując z wieloma warszawskimi kancelariami oraz świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców (spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, fundacje). Włada językiem angielskim.


Edyta Ratyńska – Eichler – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na tymże Wydziale. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce, jak również w polskiej spółce Skarbu Państwa. W latach 2002 – 2013 pracowała w dziale prawnym dużej spółki akcyjnej z branży szkoleniowej i IT.  Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, a także prawie zobowiązań, prawie własności intelektualnej i prowadzeniu postępowań sądowych. Reprezentuje podmioty publiczne i prywatne w obszarze prawa zamówień publicznych oraz w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Włada językiem angielskim.


Monika Stasiak–Magryta – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym, bankowym, ochronie danych osobowych oraz szeroko rozumianym prawie ochrony konsumenta. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w sporach sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych. Włada językiem angielskim.


Doradcy podatkowi

Zbigniew Kozioł – doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo gospodarcze i handlowe” (Uniwersytet Łódzki) oraz „Szacowanie nieruchomości” (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Wieloletni pracownik organów kontroli skarbowej na stanowisku inspektora kontroli skarbowej (w wielorakich wydziałach kontroli), jak i na stanowiskach kierowniczych. Pracował także w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumentów. Uczestnik międzyresortowych zespołów kontrolnych (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Prowadził liczne szkolenia wewnętrzne, również dla podmiotów i instytucji zewnętrznych (m.in. dla Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i kontrolnych, podatku akcyzowym, podatku VAT, podatkach dochodowych i lokalnych. Włada językiem rosyjskim i angielskim.


Barbara Nowikiewicz – doradca podatkowy
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych „Rachunkowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i „Prawo podatkowe” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada wieloletnią praktykę w doradztwie podatkowym oraz prowadzeniu rozliczeń podatkowych dużych i średnich przedsiębiorstw. Swoje doświadczenia zdobywała, pracując zarówno w organach podatkowych, jak i pełniąc funkcje in house tax advisor w podmiotach takich jak Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Grupa PCC Rokita, HS Wrocław Sp. z o. o. (UTC Aerospace Systems) i Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.


Michał Zdyb – doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m. in. w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze, w szczególności dla branży medycznej oraz edukacyjnej. Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały np. wdrożenie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzację działalności pod kątem optymalizacji podatkowej oraz optymalizację podatkową procesów dystrybucyjnych i promocyjnych. Jest autorem nowatorskiego rozwiązania umożliwiającego odzyskanie podatku VAT przez spółdzielnie mieszkaniowe. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Jest również doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego (przeprowadził ponad 50 szkoleń podatkowych) oraz wykładowcą akademickim (m. in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zjawiska nabywania korzyści umownych – treaty shopping. Włada językiem angielskim.


Aplikanci

Maciej Arczyński – aplikant radcowski
Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, które wiąże się z obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz indywidualnych przedsiębiorców. Praktykę w zakresie obsługi prawnej oraz stosowania prawa zdobywał, pracując w dużej dolnośląskiej kancelarii prawnej oraz w jednym z polskich banków. Włada językiem angielskim.


Ewelina Błądek – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała, pracując w jednej z wrocławskich kancelarii prawnych zajmującej się obsługą prawną klientów indywidualnych i instytucjonalnych, a także w kancelarii komornika sądowego. Interesują ją zagadnienia z zakresu prawa pracy i cywilnego, a w szczególności prawa spadkowego i postępowania egzekucyjnego. Włada językiem niemieckim.


Aleksandra Golba – aplikant adwokacki
Absolwentka Wydziału Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W trakcie studiów działała w Kole Naukowym „Lege Artis”, a także zdobywała doświadczenie podczas praktyk w Dziale Prawnym Ministerstwa Infrastruktury. W latach 2010 – 2015  pracowała w jednej z czołowych warszawskich kancelarii, gdzie zdobyła doświadczenie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także prawa własności intelektualnej, rodzinnego, spadków, prawa farmaceutycznego, gospodarczego, administracyjnego, karnego. Uczestniczyła w negocjacjach dotyczących kluczowych dla Klientów umów. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej miała okazję wielokrotnie występować z upoważnienia pełnomocników przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, jak również organami ścigania. Brała również czynny udział w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie. Udzielała się społecznie w Referacie Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackie w Warszawie. Włada językiem niemieckim.


Krzysztof Maślanka – aplikant notarialny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywa aplikację notarialną w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Doświadczenie zdobywał w jednej z największych, dolnośląskich kancelarii jako prawnik, gdzie współpracował przy obsłudze prawnej jednego z czołowych polskich banków. Specjalizuje się w prawie bankowym, gospodarczym oraz prawie umów. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem sądowym. Włada językiem angielskim.


Arkadiusz Potasiewicz – aplikant radcowski

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Prawa i Administracji na kierunkach prawo oraz administracja. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Zdobywał doświadczenie w kancelarii świadczącej kompleksową obsługę dla podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, lotniczej oraz TMT (technologie, media, telekomunikacja). W obrębie jego zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące prawa budowlanego, handlowego i cywilnego, a w szczególności prawa autorskiego. Włada językiem angielskim.


Kinga Rochalska – aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz słuchaczka Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz obsłudze kontraktów budowlanych. Interesuje się prawem nieruchomości oraz prawem zamówień publicznych. Włada językiem angielskim, uczy się języka włoskiego.


Paulina Sikora – aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów, pracując w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych. Interesują ją przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. Włada językiem angielskim.


Katarzyna Suszek – aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w fundacjach udzielających pomocy prawnej na terenie województwa lubelskiego, a następnie we wrocławskiej kancelarii prawnej zajmującej się obsługą prawną klientów indywidualnych i przedsiębiorców oraz w kancelarii syndyka. Interesują ją przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz finansowego. Włada językiem angielskim.


Prawnicy

Izabela Bożemska – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W trakcie studiów brała udział w licznych konkursach krasomówczych, odnosząc sukcesy zarówno na etapach lokalnych, jak i ogólnopolskich. Odbywała praktyki w prokuraturze rejonowej oraz kancelarii adwokackiej. Uczestniczyła w tworzeniu koła naukowego z zakresu prawa cywilnego, którego była prezesem. Jej zainteresowania zawodowe związane są z prawem karnym, rodzinnym i pracy. Włada językiem niemieckim.


Julia Figura – prawnik

Studentka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się prawem karnym i prawami człowieka, swoją pracę magisterską pisze na temat handlu ludźmi. Odbyła praktykę w prokuraturze rejonowej. Włada językiem angielskim.


Ewa Iwańczyk – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską dotyczącą wykonywania orzeczeń na tle prawa krajowego i międzynarodowego obroniła w Katedrze Prawa Międzynarodowego. Doświadczenie zdobywała, pracując w jednej z największych polskich firm windykacyjnych oraz w kancelariach prawnych. W swojej praktyce zajmowała się obsługą prawną zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa bankowego, cywilnego oraz dochodzenia wierzytelności zabezpieczonych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Włada językiem niemieckim..


Daria Koćwin – prawnik

Studentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją przyszłość wiąże z zawodem adwokata. Interesuje się prawem karnym materialnym oraz prawem medycznym. W kancelarii zajmuje stanowisko asystentki prawnika do spraw na etapie egzekucyjnym. Włada językiem niemieckim.


Lucyna Kuźmińska – prawnik

Studiowała na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletnie doświadczenie zdobywała podczas prac w wielu kancelariach prawnych na terenie Wrocławia. Zajmowała się sprawami z zakresu postępowania cywilnego. Obecnie pracuje jako prawnik zajmujący się postępowaniem sądowym. Włada językiem angielskim.


Karolina Leszczyńska – prawnik

Studentka studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2012 roku pracuje w Kancelarii Prawnej Lebek i Wspólnicy sp.k., gdzie zajmuje się obsługą spraw na etapie przedsądowym oraz sądowym


Zofia Lipińska – prawnik

Studentka studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Kancelarii Prawnej Lebek i Wspólnicy zajmuje stanowisko prawnika – asystenta. Interesuje się prawem własności intelektualnej. Włada językiem angielskim.


Dariusz Łysak – prawnik

Student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje na stanowisku prawnika, przygotowując pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa bankowego. Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem rzeczowymi dochodzeniem wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Włada językiem angielskim.


Beata Małek – prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoją karierę rozpoczynała od pracy w dziale obsługi przedsiębiorców w jednej z największych kancelarii w województwie dolnośląskim. W latach 2014-2015 r. pracowała w dziale prawnym wiodącej na krajowym rynku spółce świadczącej usługi prawne i księgowe. Doświadczenie zdobywała również w firmach świadczących usługi dla podmiotów prowadzących działalność na rynku elektronicznym (e-commerce), a także pracując jako audytor przy weryfikacji wymogów bezpieczeństwa dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach m.in. z zakresu prawa antymonopolowego. Włada językiem angielskim.


Oliwia Mikołajczyk – prawnik

Studentka Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu na Wydziale Prawa. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz tematyką błędów w sztuce lekarskiej. Włada językiem angielskim.


Kamila Pietrzycka

Studentka V roku prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie studiuje na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Programu Mobilności Studentów MOST. Doświadczenie zdobywała, pracując jako wolontariusz w poradniach prawnych oraz odbywając praktyki i pracując w kancelariach adwokackich, radcowskich i komorniczych. Interesuje się w szczególności prawem podatkowym. Włada językiem angielskim.


Iwona Płokita – prawnik

Studentka ostatniego roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seminarzystka w Katedrze Postępowania Cywilnego, gdzie będzie bronić pracy magisterskiej o Europejskim Postępowaniu Nakazowym. Interesuje się głównie europejskim postępowaniem cywilnym, prawem prywatnym międzynarodowym i prawem karnym w zakresie stalkingu. Doświadczenie zdobywała, łącząc naukę i pracę w kancelariach prawnych. Włada językiem niemieckim.


Natalia Rydz – prawnik

Absolwentka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej oraz praktyki procesowej zdobyła, odbywając staż w renomowanej kancelarii prawnej Gujski i Zdebiak, specjalizującej się w prawie pracy. Od stycznia 2012 roku do lipca 2014 roku pracowała w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako asystent sędziego w wydziale cywilnym, karnym oraz pracy. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego, karnego i prawa podatkowego. Włada językiem angielskim, uczy się języka włoskiego.


Marcin Szlacheta – prawnik

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik Szkoły Prawa Niemieckiego (Schule des deutschen Rechts) organizowanej na tymże Wydziale we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie. Był członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Instytucie Prawa Cywilnego macierzystego Uniwersytetu. Pisze pracę magisterską z zakresu prawa pracy dotyczącą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Interesuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa pracy oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. Włada językiem angielskim i niemieckim.


Marek Szpak – prawnik

Student V roku studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zdobywał m.in. podczas praktyk w dziale procesowym dużej wrocławskiej kancelarii prawnej, gdzie brał udział w prowadzeniu spraw klientów z zakresu roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych. Pisze pracę magisterską nt. zakazu konkurencji w prawie pracy. Ponadto interesuje się zagadnieniami związanymi z częścią ogólną prawa zobowiązań, zwłaszcza deliktami. Włada językiem angielskim.

pointer
zespol kancelarii prawnej lebek

OFERTA

Obsługa prawna i podatkowa

Oferowana przez Kancelarię obsługa prawna odbywa się na kilku poziomach współpracy:

  • due diligence w celu identyfikacji ryzyk i potrzeb prawnych,
  • bieżące doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
  • informowanie o nowych regulacjach prawnych istotnych dla przedsiębiorstwa i ich skutkach.

W zakresie realizowanej pomocy prawnej leży szereg dziedzin prawa, w których oferujemy Klientom nasze usługi. Należą do nich w szczególności:

  • prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów,
  • prawo spółek (w tym doradztwo korporacyjne oraz procesy M & A),
  • prawo podatkowe (w tym optymalizacja podatkowa działalności gospodarczej),
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawo autorskie i własności przemysłowej,
  • prawo zamówień publicznych,
  • prawo upadłościowe,
  • prawo konkurencji,
  • prawo rynku kapitałowego,
  • prawo nieruchomości (w tym budowlane),
  • prawo administracyjne,
  • prawo ochrony środowiska,
  • prawo telekomunikacyjne i internetowe,
  • prawo farmaceutyczne,
  • prawo energetyczne,
  • ochrona danych osobowych,
  • prawo karne gospodarcze.

Reprezentacja procesowa

Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w mediacjach, sporach sądowych oraz sprawach administracyjnych, we wszystkich instancjach na terenie całego kraju.

Nasze usługi w zakresie zastępstwa procesowego obejmują:

  • analizę stanu faktycznego i prawnego,
  • przygotowanie strategii prowadzenia sprawy,
  • redagowanie i składanie pism procesowych,
  • udział w rozprawach (posiedzeniach),
  • ustalenie zasadności składania środków zaskarżenia.

Dochodzenie roszczeń

Płynność finansowa przedsiębiorstwa niejednokrotnie decyduje o jego przewadze konkurencyjnej na rynku. Poprawa tego wskaźnika najczęściej wiąże się z koniecznością dyscyplinowania kontrahentów w zakresie regulowania zaległych zobowiązań.

Kancelaria ma narzędzia umożliwiające profesjonalne i skuteczne odzyskiwanie należności,
z zachowaniem standardów etycznych – bez narażania Klientów na ryzyko zarzutu bezprawnego działania. Należą do nich:

  • zespół zawodowych negocjatorów (call center), wspartych strukturami terenowymi,
  • aplikacja bazodanowa planująca uporządkowany ciąg czynności windykacyjnych,
  • system ocen skuteczności komorników.

Obsługa Klientów instytucjonalnych

Realizacja usług dla Klientów instytucjonalnych (banków, telekomów, ubezpieczalni, firm leasingowych, dostawców mediów itp.) wiąże się z koniecznością wdrożenia odpowiednich procedur oraz rozwiązań teleinformatycznych. Usługi windykacji korporacyjnej, jakie świadczymy, gwarantują naszym Klientom wysoką efektywność i pełne bezpieczeństwo.

Proponujemy nasze wsparcie w następujących obszarach:

  • monitoring i windykacja polubowna
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniach wpadkowych,
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
  • reegzekucja,
  • usługi rekomendacyjne,
  • obsługa prawna związana z dochodzeniem roszczeń.
pointer
oferta kancelarii prawnej lebek

KARIERA

Sukces każdej firmy zależy od ludzi, którzy w niej pracują. Im lepsze szanse rozwoju stwarza się pracownikowi, tym większa pewność, że zaangażuje on wszystkie swoje możliwości w dobre wykonywanie zleconych zadań. Dlatego dbamy o godziwe warunki pracy: zapewniamy przejrzyste zasady wynagradzania, promujemy najlepszych pracowników, troszczymy się o ich rozwój zawodowy poprzez odpowiednio skonstruowane systemy motywacyjne oraz szkolenia.

Jeśli chcecie dołączyć do naszego zespołu – piszcie. Szukamy osób, dla których praca jest ważnym (ale nie najważniejszym) elementem życia, chcących się uczyć i czerpać satysfakcję z tego, co robią. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres praca@kancelarialebek.pl.

pointer
kariera w kancelarii prawnej

KONTAKT

*wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe