Każdy, kto zajmuje się biznesem, zdaje sobie sprawę ze skali zagrożeń, jakie niesie obecna sytuacja. Problemy z utrzymaniem płynności finansowej, spowodowane zatorami w płatnościach i przerwaniem łańcuchów dostaw, konieczność przeorganizowania sposobu wykonywania pracy, utrudniona realizacja umów – to tylko część zakresu obecnego ryzyka. Zarządzanie kryzysowe, a przed takim wyzwaniem stoją teraz przedsiębiorcy, wymaga komplementarnego i prawidłowego uporządkowania tych obszarów, tak, aby przygotować się możliwie dobrze na zmiany.

W ostatnich dniach otrzymujemy od Państwa bardzo wiele zapytań. Dotyczą one w szczególności prawa pracy i tzw. tarczy antykryzysowej. Aby uporządkować zakresy zagadnień, które mogą ewentualnie dotykać naszych Klientów, przygotowaliśmy krótką prezentację. Jej celem jest wskazanie na – z naszej perspektywy – najistotniejsze obszary zarządzania kryzysowego, które możemy merytorycznie wspomóc. Prosimy o zapoznanie się z materiałem.

Nasze usługi świadczone są bez zakłóceń. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, przygotowani na niezbędne wsparcie, jakiego możecie Państwo potrzebować.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 • Analiza możliwości skorzystania z narzędzi tzw. tarczy antykryzysowej w realiach przedsiębiorstwa
 • Bieżąca pomoc prawna w zakresie wykorzystania rozwiązań proponowanych przez ustawodawcę

PRAWO PRACY

 • Ochrona miejsc pracy (przestój ekonomiczny, obniżenie wymiaru czasu pracy, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń)
 • Obowiązki pracodawcy związane z zagrożeniem epidemicznym w miejscu pracy
 • Regulaminy i polecenia pracy zdalnej
 • Organizacja miejsca pracy w ramach pracy zdalnej
 • Wymiar i rozliczanie czasu pracy w ramach pracy zdalnej
 • Organizacja wyjazdów służbowych

UMOWY Z KONTRAHENTAMI

 • Możliwość skorzystania z tzw. klauzuli rebus sic stantibus (nadzwyczajna zmiana stosunków)
 • Konsekwencje siły wyższej na tle realizacji umów z kontrahentami
 • Możliwość rozwiązania umowy w związku z zaistnieniem siły wyższej
 • Wykonywanie umowy w realiach zaistnienia siły wyższej
 • Dochodzenie roszczeń i terminy procesowe w warunkach zagrożenia epidemicznego

KREDYTY, LEASINGI, FAKTORING

 • Odroczenie spłaty – warunki i wymagania

DANE OSOBOWE

 • Ochrona danych osobowych a praca zdalna
 • Zbieranie przez pracodawcę / przedsiębiorcę danych osobowych dotyczących stanu zdrowia
 • Możliwość podejmowania czynności faktycznych w związku ze stanem epidemicznym (badanie temperatury, stosowanie kamer termowizyjnych, ankiety dotyczące stanu zdrowia)

PRAWO PODATKOWE

 • Nowe terminy składania sprawozdań, informacji i zawiadomień (PIT, CIT, ITF-2R, sprawozdanie finansowe, biała lista)
 • Zmiany w zakresie rozliczania straty podatkowej spowodowanej COVID-19
 • Prowadzenie postępowań podatkowych i kontroli w warunkach zagrożenia epidemicznego