OFERTA

Obsługa prawna
Oferowana przez Kancelarię obsługa prawna odbywa się na kilku poziomach współpracy:

 • usługi compliance w celu identyfikacji i zarządzania ryzykami prawnymi,
 • bieżące doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • informowanie o nowych regulacjach prawnych istotnych dla przedsiębiorstwa i ich skutkach.

W zakresie realizowanej pomocy prawnej leży szereg dziedzin prawa, w których oferujemy Klientom nasze usługi. Należą do nich w szczególności:

 • prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów,
 • prawo spółek (w tym doradztwo korporacyjne oraz procesy M & A),
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo autorskie i własności przemysłowej,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
 • prawo konkurencji,
 • prawo nieruchomości (w tym budowlane),
 • prawo administracyjne,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo telekomunikacyjne i internetowe,
 • prawo energetyczne,
 • ochrona danych osobowych, w tym kompletne wdrożenia zgodnie z rozporządzeniem RODO.
Compliance
W obszarze naszej praktyki znajduje się zarządzanie ryzykiem prawnym. W tym zakresie:

 • implementujemy do wewnętrznego ładu organizacyjnego przepisy prawa,
 • sprawdzamy i korygujemy regulacje wewnętrzne (również pod kątem wzajemnej spójności),
 • identyfikujemy ryzyka prawne właściwe dla firmy,
 • znajdujemy rozwiązania mające na celu minimalizację ryzyka prawnego poprzez opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur, dbając, by były możliwie najprostsze,
 • stale monitorujemy otoczenie prawne Klienta.

W ramach posiadanych kompetencji projektujemy właściwy dla organizacji Klienta system compliance (compliance management system), umożliwiający:

 • ustalenie wewnętrznego ładu organizacyjnego i rozdzielenie kompetencji,
 • stosowanie procedur zapewniających stan zgodności w bieżącej działalności,
 • zapewnienie narzędzi służących do identyfikacji ryzyka prawnego (w szczególności monitoring zmian w prawie),
 • zarządzanie ryzykiem prawnym występującym w firmie,
 • stały monitoring stanu zgodności w firmie,
 • edukowanie pracowników,
 • zapewnienie spójności pomiędzy poszczególnymi procedurami wewnętrznymi.
Reprezentacja procesowa
Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w mediacjach, sporach sądowych oraz sprawach administracyjnych, we wszystkich instancjach na terenie całego kraju.

Nasze usługi w zakresie zastępstwa procesowego obejmują:

 • analizę stanu faktycznego i prawnego,
 • przygotowanie strategii prowadzenia sprawy,
 • redagowanie i składanie pism procesowych,
 • udział w rozprawach (posiedzeniach),
 • ustalenie zasadności składania środków zaskarżenia.
Dochodzenie roszczeń
Płynność finansowa przedsiębiorstwa niejednokrotnie decyduje o jego przewadze konkurencyjnej na rynku. Poprawa tego wskaźnika najczęściej wiąże się z koniecznością dyscyplinowania kontrahentów w zakresie regulowania zaległych zobowiązań.

Kancelaria ma narzędzia umożliwiające profesjonalne i skuteczne odzyskiwanie należności, z zachowaniem standardów etycznych – bez narażania Klientów na ryzyko zarzutu bezprawnego działania.

Obsługa Klientów instytucjonalnych
Realizacja usług dla Klientów instytucjonalnych (banków, telekomów, ubezpieczalni, firm leasingowych, dostawców mediów itp.) wiąże się z koniecznością wdrożenia odpowiednich procedur oraz rozwiązań teleinformatycznych. Usługi windykacji korporacyjnej, jakie świadczymy, gwarantują naszym Klientom wysoką efektywność i pełne bezpieczeństwo.

Proponujemy nasze wsparcie w następujących obszarach:

 • monitoring i windykacja polubowna
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniach wpadkowych,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reegzekucja,
 • usługi rekomendacyjne,
 • obsługa prawna związana z dochodzeniem roszczeń.
pointer
oferta kancelarii prawnej lebek

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close