Lebek & Wspólnicy - Kancelaria prawna.
TARCZA 4.0 – ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRAWA PRACY

W ramach przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), czyli tzw. Tarczy 4.0, ustawodawca wprowadza m.in. nowe rozwiązania w zakresie prawa pracy.

Dowiedz się więcej

adres

UL. ŚW. MIKOŁAJA 7 50-125 WROCŁAW

SEKRETARIAT@KANCELARIALEBEK.PL

71 750 70 00

WWW.KANCELARIALEBEK.PL

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000353062, NIP: 8971760700, REGON: 021223465.

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Należy pamiętać, iż nie jest ona prawnie wiążąca, chyba że zostanie potwierdzona na piśmie. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot niebędący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i jej usunięcie.

Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości