Blog

Fundacja rodzinna – wielopokoleniowa sukcesja w firmach rodzinnych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi obecnie prace nad instytucją tzw. fundacji rodzinnej. Celem ustawy o fundacji rodzinnej jest poprawa otoczenia prawnego sukcesji firm, w szczególności ze względu na zmiany pokoleniowe. W chwili …

Fundacja rodzinna – wielopokoleniowa sukcesja w firmach rodzinnych Czytaj więcej »

Uwaga, kredytobiorcy, zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

20 kwietnia rząd przyjął projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiany koncentrują się na trzech obszarach: zwiększeniu zakresu podmiotów mających dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych tzw. …

Uwaga, kredytobiorcy, zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece Czytaj więcej »

Zmiana limitu opóźnień w transakcjach handlowych

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zatory płatnicze stanowią jeden z największych problemów polskiej gospodarki. Z danych Urzędu wynika, że ponad 80 proc. polskich przedsiębiorców nie otrzymuje swoich należności w terminie. Poszkodowani …

Zmiana limitu opóźnień w transakcjach handlowych Czytaj więcej »

Usługi prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Nowe przepisy wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 91), a także agresja rosyjska na terytorium Ukrainy, mocno zmieniły polski …

Usługi prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców Czytaj więcej »

Nowe terminy na złożenie sprawozdań finansowych – kolejne przedłużenie

Ministerstwo Finansów po raz kolejny przedłuża terminy do składania sprawozdań oraz ewidencji za ubiegły rok obrotowy. Jak poinformował Minister Finansów, wydłużenie wyżej wymienionych terminów jest „wychodzeniem naprzeciw postulatom księgowych …

Nowe terminy na złożenie sprawozdań finansowych – kolejne przedłużenie Czytaj więcej »

Planowane zmiany kodeksu pracy w 2022 r.

W lutym 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa istotne projekty nowelizacji kodeksu pracy. Pierwsza nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady …

Planowane zmiany kodeksu pracy w 2022 r. Czytaj więcej »

Nadchodzi nowe „Prawo holdingowe” – jakie zmiany niesie ze sobą kontrowersyjna nowelizacja kodeksu spółek handlowych?

9 lutego 2022 roku sejm uchwalił projekt ustawy zawierającej istotne zmiany w szeregu obowiązujących już aktów prawnych, w tym najważniejsze obejmujące zmiany kodeksie spółek handlowych. Zmiany w KSH dotyczyć będą …

Nadchodzi nowe „Prawo holdingowe” – jakie zmiany niesie ze sobą kontrowersyjna nowelizacja kodeksu spółek handlowych? Czytaj więcej »

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia – zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego

Grudniowa nowelizacja Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany dotyczące zawieszania i przerywania biegu terminu przedawnienia roszczeń. Zawezwanie do próby ugodowej a bieg terminu …

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia – zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego Czytaj więcej »

Whistleblowing, czyli sygnaliści w przedsiębiorstwie – nowe obowiązki przedsiębiorców

Kim jest sygnalista Sygnalista (ang. whistleblower) to osoba (w szczególności pracownik), która zgłasza nieprawidłowości dostrzeżone w organizacji. Informacje przekazane przez sygnalistę powinny być faktami, a nie subiektywnymi odczuciami. Instytucję sygnalisty, jako obowiązkową, …

Whistleblowing, czyli sygnaliści w przedsiębiorstwie – nowe obowiązki przedsiębiorców Czytaj więcej »

Panele szkoleniowe organizowane przez Kancelarię

W związku ze sporym zainteresowaniem naszymi panelami szkoleniowymi poniżej przedstawiamy tematykę szkoleń, które aktualnie prowadzimy. Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt kontakt. Prawo pracy Wypadki przy pracy odpowiedzialność …

Panele szkoleniowe organizowane przez Kancelarię Czytaj więcej »