Blog

Wykup akcji w firmie na nowych zasadach

Z dniem 30 maja 2022 roku wchodzą w życie wybrane przepisy nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 872). Nowelizacja obejmuje m.in. nowe zasady nabywania …

Wykup akcji w firmie na nowych zasadach Czytaj więcej »

JAK ZOBOWIĄZAĆ ZATRUDNIONYCH DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI?

Jednym z kluczowych elementów związanych z ochroną danych osobowych i innych istotnych informacji w przedsiębiorstwie jest zobowiązanie zatrudnionych do zachowania poufności. W praktyce umieszcza się je albo w treściach umów (np. o pracę czy zlecenia), albo przy okazji …

JAK ZOBOWIĄZAĆ ZATRUDNIONYCH DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI? Czytaj więcej »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni w ogniu zmian

Z końcem kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt przygotowywany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), a proponowane w nim zmiany, …

Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni w ogniu zmian Czytaj więcej »

Europejski ład dla konsumentów w e-commerce

Dnia 27 listopada 2019 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej uchwaliły dyrektywę  2019/2161 (zwana dalej „dyrektywa Omnibus”). Motywacją dla wprowadzenia dyrektywy było polepszenie egzekwowania i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących …

Europejski ład dla konsumentów w e-commerce Czytaj więcej »

Działalność lombardowa zostanie uregulowana w polskim prawie

Z początkiem kwietnia br. do etapu prac legislacyjnych trafił projekt ustawy regulujący działalności lombardowe (UD 362), w tym m.in. umowy pożyczek lombardowych. Projekt jest przygotowywany wspólnie przez Ministerstwo Finansów i Urząd Ochrony Konkurencji …

Działalność lombardowa zostanie uregulowana w polskim prawie Czytaj więcej »

ESG, czyli nowy standard raportowania

Czym jest ESG ESG (environmental, social and corporate governance) to wskaźniki, w oparciu o które można tworzyć raporty i ratingi pozafinansowe przedsiębiorstw. Ich celem jest dostarczenie przede wszystkim inwestorom …

ESG, czyli nowy standard raportowania Czytaj więcej »

Ustalenie statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

W ostatnim czasie Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wydał komunikat w sprawie obowiązku ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne …

Ustalenie statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) Czytaj więcej »

Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej zapłaci składki ZUS

Projekt zmian planowanych przez Ministerstwo Finansów w ustawie o PIT przewiduje pełne oskładkowanie ZUS-em komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych, począwszy od stycznia 2023 r. Przypomnijmy, że w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu wielu przedsiębiorców, …

Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej zapłaci składki ZUS Czytaj więcej »

Zawieranie umów w formie elektronicznej

W obecnej dobie cyfryzacji stosunków między przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość staje się powoli normą. Również pandemia zmusiła przedsiębiorców do prowadzenia biznesu z kanapy w domu, a co za tym idzie również do zawierania …

Zawieranie umów w formie elektronicznej Czytaj więcej »

Z czego powinno składać się silne hasło i jak najefektywniej dbać o cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie

Na początku bieżącego roku Zespół CERT, działający w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, jeden z najpoważniejszych autorytetów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Polsce, wydał rekomendacje dla systemów uwierzytelniania. Określono w nich …

Z czego powinno składać się silne hasło i jak najefektywniej dbać o cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie Czytaj więcej »