Blog

Usługi prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Nowe przepisy wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 91), a także agresja rosyjska na terytorium Ukrainy, mocno zmieniły polski …

Usługi prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców Czytaj więcej »

Nowe terminy na złożenie sprawozdań finansowych – kolejne przedłużenie

Ministerstwo Finansów po raz kolejny przedłuża terminy do składania sprawozdań oraz ewidencji za ubiegły rok obrotowy. Jak poinformował Minister Finansów, wydłużenie wyżej wymienionych terminów jest „wychodzeniem naprzeciw postulatom księgowych …

Nowe terminy na złożenie sprawozdań finansowych – kolejne przedłużenie Czytaj więcej »

Planowane zmiany kodeksu pracy w 2022 r.

W lutym 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa istotne projekty nowelizacji kodeksu pracy. Pierwsza nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady …

Planowane zmiany kodeksu pracy w 2022 r. Czytaj więcej »

Nadchodzi nowe „Prawo holdingowe” – jakie zmiany niesie ze sobą kontrowersyjna nowelizacja kodeksu spółek handlowych?

9 lutego 2022 roku sejm uchwalił projekt ustawy zawierającej istotne zmiany w szeregu obowiązujących już aktów prawnych, w tym najważniejsze obejmujące zmiany kodeksie spółek handlowych. Zmiany w KSH dotyczyć będą …

Nadchodzi nowe „Prawo holdingowe” – jakie zmiany niesie ze sobą kontrowersyjna nowelizacja kodeksu spółek handlowych? Czytaj więcej »

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia – zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego

Grudniowa nowelizacja Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany dotyczące zawieszania i przerywania biegu terminu przedawnienia roszczeń. Zawezwanie do próby ugodowej a bieg terminu …

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia – zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego Czytaj więcej »

Whistleblowing, czyli sygnaliści w przedsiębiorstwie – nowe obowiązki przedsiębiorców

Kim jest sygnalista Sygnalista (ang. whistleblower) to osoba (w szczególności pracownik), która zgłasza nieprawidłowości dostrzeżone w organizacji. Informacje przekazane przez sygnalistę powinny być faktami, a nie subiektywnymi odczuciami. Instytucję sygnalisty, jako obowiązkową, …

Whistleblowing, czyli sygnaliści w przedsiębiorstwie – nowe obowiązki przedsiębiorców Czytaj więcej »

Panele szkoleniowe organizowane przez Kancelarię

W związku ze sporym zainteresowaniem naszymi panelami szkoleniowymi poniżej przedstawiamy tematykę szkoleń, które aktualnie prowadzimy. Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt kontakt. Prawo pracy Wypadki przy pracy odpowiedzialność …

Panele szkoleniowe organizowane przez Kancelarię Czytaj więcej »

Kilka informacji o zmianach wywołanych rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 7 stycznia 2022 r.

7 stycznia 2022 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28), zwane dalej: …

Kilka informacji o zmianach wywołanych rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 7 stycznia 2022 r. Czytaj więcej »

Zmiany w e-commerce oraz handlu z przedsiębiorcami od stycznia 2021 r.

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących realizacji umów handlowych z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Nowe przepisy w pewnych okolicznościach gwarantują takim podmiotom prawa …

Zmiany w e-commerce oraz handlu z przedsiębiorcami od stycznia 2021 r. Czytaj więcej »

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy …

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło Czytaj więcej »