Blog

Europejski ład dla konsumentów w e-commerce

Dnia 27 listopada 2019 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej uchwaliły dyrektywę  2019/2161 (zwana dalej „dyrektywa Omnibus”). Motywacją dla wprowadzenia dyrektywy było polepszenie egzekwowania i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących …

Europejski ład dla konsumentów w e-commerce Czytaj więcej »

Działalność lombardowa zostanie uregulowana w polskim prawie

Z początkiem kwietnia br. do etapu prac legislacyjnych trafił projekt ustawy regulujący działalności lombardowe (UD 362), w tym m.in. umowy pożyczek lombardowych. Projekt jest przygotowywany wspólnie przez Ministerstwo Finansów i Urząd Ochrony Konkurencji …

Działalność lombardowa zostanie uregulowana w polskim prawie Czytaj więcej »

ESG, czyli nowy standard raportowania

Czym jest ESG ESG (environmental, social and corporate governance) to wskaźniki, w oparciu o które można tworzyć raporty i ratingi pozafinansowe przedsiębiorstw. Ich celem jest dostarczenie przede wszystkim inwestorom …

ESG, czyli nowy standard raportowania Czytaj więcej »

Ustalenie statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

W ostatnim czasie Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wydał komunikat w sprawie obowiązku ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne …

Ustalenie statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) Czytaj więcej »

Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej zapłaci składki ZUS

Projekt zmian planowanych przez Ministerstwo Finansów w ustawie o PIT przewiduje pełne oskładkowanie ZUS-em komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych, począwszy od stycznia 2023 r. Przypomnijmy, że w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu wielu przedsiębiorców, …

Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej zapłaci składki ZUS Czytaj więcej »

Zawieranie umów w formie elektronicznej

W obecnej dobie cyfryzacji stosunków między przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość staje się powoli normą. Również pandemia zmusiła przedsiębiorców do prowadzenia biznesu z kanapy w domu, a co za tym idzie również do zawierania …

Zawieranie umów w formie elektronicznej Czytaj więcej »

Z czego powinno składać się silne hasło i jak najefektywniej dbać o cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie

Na początku bieżącego roku Zespół CERT, działający w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, jeden z najpoważniejszych autorytetów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Polsce, wydał rekomendacje dla systemów uwierzytelniania. Określono w nich …

Z czego powinno składać się silne hasło i jak najefektywniej dbać o cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie Czytaj więcej »

Fundacja rodzinna – wielopokoleniowa sukcesja w firmach rodzinnych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi obecnie prace nad instytucją tzw. fundacji rodzinnej. Celem ustawy o fundacji rodzinnej jest poprawa otoczenia prawnego sukcesji firm, w szczególności ze względu na zmiany pokoleniowe. W chwili …

Fundacja rodzinna – wielopokoleniowa sukcesja w firmach rodzinnych Czytaj więcej »

Uwaga, kredytobiorcy, zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

20 kwietnia rząd przyjął projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiany koncentrują się na trzech obszarach: zwiększeniu zakresu podmiotów mających dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych tzw. …

Uwaga, kredytobiorcy, zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece Czytaj więcej »

Zmiana limitu opóźnień w transakcjach handlowych

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zatory płatnicze stanowią jeden z największych problemów polskiej gospodarki. Z danych Urzędu wynika, że ponad 80 proc. polskich przedsiębiorców nie otrzymuje swoich należności w terminie. Poszkodowani …

Zmiana limitu opóźnień w transakcjach handlowych Czytaj więcej »