Blog

Klauzula waloryzacyjna jako środek zabezpieczenia się przedsiębiorców przed inflacją

W dobie szalejącej inflacji trudno jest przewidzieć, jak sytuacja na rynku będzie wyglądać w dłuższej perspektywie czasowej. Przedsiębiorcy stoją zatem przed koniecznością zabezpieczenia się przed spadkiem wartości pieniądza, a tym samym …

Klauzula waloryzacyjna jako środek zabezpieczenia się przedsiębiorców przed inflacją Czytaj więcej »

Nadchodzą zmiany w umowach o pracę

W związku z implementacją unijnych przepisów od sierpnia nastąpią duże zmiany w zakresie umów o pracę, wywołane wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1152 (Dz. Urz. UE …

Nadchodzą zmiany w umowach o pracę Czytaj więcej »

Praca zdalna wkrótce w Kodeksie pracy

7 czerwca br. do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy (druk nr. 2335). Projekt przewiduje dwie duże zmiany w kodeksie – jedną z nich będzie wprowadzenie możliwości monitorowania trzeźwości pracowników …

Praca zdalna wkrótce w Kodeksie pracy Czytaj więcej »

Dyrektywa work-life balance – zmiany w urlopach rodzicielskich

W związku z uchwaleniem przez Parlament Europejski i Radę UE dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (zwana dalej „dyrektywą work-life balance”) na stronie Rządowego …

Dyrektywa work-life balance – zmiany w urlopach rodzicielskich Czytaj więcej »

Zmiany w planowanej ustawie o sygnalistach

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło nową wersję projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawne, czyli sygnalistów. Oto najważniejsze z projektowanych zmian: wyłączenie z postanowień ustawy gmin liczących …

Zmiany w planowanej ustawie o sygnalistach Czytaj więcej »

ESG – carbon offset i proekologiczne gwarancje umowne jako elementy budowy przewagi konkurencyjnej

Taksonomia to potoczna nazwa nowych przepisów Unii Europejskiej, które mają zwiększyć poziom ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy. Przepisy te przyznają dodatkowe …

ESG – carbon offset i proekologiczne gwarancje umowne jako elementy budowy przewagi konkurencyjnej Czytaj więcej »

Dyrektywa work-life balance – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Przed nami duża nowelizacja Kodeksu Pracy. Jej celem jest wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: rodzicielskiej (work-life balance), czyli w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów w sprawie …

Dyrektywa work-life balance – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej Czytaj więcej »

Kontrole trzeźwości w zakładzie pracy – nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy

Rząd prowadzi obecnie prace nad nowelizacją przepisów Kodeksu Pracy. Przed nami dużo rewolucyjnych zmian. Będą one dotyczyć m.in. badania trzeźwości pracowników w zakładach pracy. Ustawodawca projektem wychodzi naprzeciw pracodawcom …

Kontrole trzeźwości w zakładzie pracy – nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy Czytaj więcej »

Raportowanie ESG – jak się przygotować?

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy ideę ESG, czyli raportowania pozafinansowego w obszarach środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Ponadto wskazaliśmy, że obowiązki w tym zakresie będą …

Raportowanie ESG – jak się przygotować? Czytaj więcej »

Wejście na teren nieruchomości możliwe będzie bez zgody właściciela

18 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) pojawił się projekt ustawy nowelizujący ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych …

Wejście na teren nieruchomości możliwe będzie bez zgody właściciela Czytaj więcej »