Miesiąc: styczeń 2018

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie nowej dyrektywy unijnej

W 2016 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dyrektywa ma wejść w życie w Państwach …

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie nowej dyrektywy unijnej Czytaj więcej »