REALIZOWANE PROJEKTY

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Wzrost konkurencyjności Kancelarii Prawnej dzięki wdrożeniu systemu B2B do obsługi procesów prawnych i księgowych
Nazwa Beneficjenta: Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Wartość projektu – 341 140,00 PLN
Udział Unii Europejskiej – 200 844,00 PLN
Okres realizacji – 2013 – 2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Unia Europejska – www.europa.eu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego – www.warr.pl